Rekordhøyt tildelingsbeløp fra Zuccarellostiftelsen

For å møte en betydelig økning i søknader fra både privatpersoner og idrettslag øker vi tildelingsbeløpet for nylig avsluttet søknadsrunde til 1,2 millioner kroner.

– Det er ikke lenge siden vi åpnet årets andre søknadsrunde og pågangen har vært enorm. Det er ingen tvil om at økte levekostnader er vanskelig for mange, og at idrett og fysisk aktivitet dessverre er noe av det som kuttes i husholdningene. Vi ser også at flere idrettslag søker støtte for å kompensere på tapte treningskontingenter, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

Viktig inkluderingsarena

Som en av få aktører som tilbyr stipend og støtte til både privatpersoner og idrettslag har Zuccarellostiftelsen sett en betydelig økning i henvendelser det siste året. For å kunne hjelpe flere har stiftelsen økt antall søknadsrunder fra to til tre i 2023, og øker nå også søknadsrammen i vårens søknadsrunde fra 750 000 kroner til 1,2 millioner kroner.

– Vi mener idrett og fysisk aktivitet er det viktigste inkluderingstiltaket i samfunnet. Takket være gode samarbeidspartnere og givere kan vi i en tid som er økonomisk vanskelig for mange øke søknadsrammen og hjelpe flere barn og unge som står i fare for å miste tilgangen på en viktig arena, sier Kristine.

Stor pågang fra klubber og idrettslag

En rekke medier har de siste månedene satt søkelys på hvordan økte levekostnader har ført til økonomiske utfordringer og frafall i barne- og ungdomsidretten. Ifølge Oslo Idrettskrets som i mars uttaler seg i en nyhetssak på NRK.no, er det idrettslag i Oslo hvor over 50 prosent av foreldrene ikke kan betale medlemskontingenten. Mange klubber stiller nå opp og dekker avgiftene gjennom støtte fra blant annet kommunen, staten, bydelene og ulike fond.

-Vi ser en stor økning i antall klubber og idrettslag som søker støtte. Vi heier på frivilligheten og det gode arbeidet som skjer ute i lokalmiljøene og er glade for at vi i denne søknadsrunden kan hjelpe enda flere av de som skaper gode og viktige arenaer for barn og unge over hele landet, sier Kristine.

Slik søker du støtte

Zuccarellostiftelsen tildeler midler til både enkeltindivider og familier, samt organisasjoner som idrettslag, klubber og andre frivillige initiativ. Neste søknadsrunde åpner i juli, hvor du da kan søke her. Det kan lønne seg å følge med på oss i sosiale medier – der annonserer vi når søknadsmuligheten åpner først.

Vil du bidra til at flere barn og unge får delta i idrett og fysisk aktivitet?

Zuccarellostiftelsen jobber for å redusere utenforskap og bidra til at flere barn og unge får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Vil du være med å bidra, se hvordan her.