Zuccarello
[wpml_language_switcher type="header" flags=0 native=0 translated=1][/wpml_language_switcher]
Til toppen

Dette går pengene til


Zuccarellostiftelsen gir støtte til organisasjoner og enkeltindivider med mål om å redusere utenforskap og gi flere barn og unge mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet.
Midlene vi tildeler skal bryte barrierene som står mellom barna og idrettsgleden, og bidra til at ingen blir stående igjen på sidelinjen mot sin vilje.

Les mer