Zuccarellostiftelsen deler ut 3,4 millioner til klubber og familier

I disse dager mottar klubber og familier en hyggelig beskjed fra Zuccarellostiftelsen. 80 klubber og 68 familier mottar tilskudd og stipend til idrett og fysisk aktivitet for barn og unge mellom 6 og 19 år.

581 søknader, 31 idretter og 32,2 millioner kroner

Zuccarellostiftelsen åpnet andre søknadsrunde i slutten av mars, og lukket den i slutten av april. I tiden etter søknadsrunden har Zuccarellostiftelsen gjennomgått et rekordhøyt antall søknader, både målt i antall og beløp søkt for. Totalt mottok vi søknader fra 428 klubber og 163 familier for organisert og egenorganiserte aktiviteter.  Hele 31 idretter er representert i søknadsbunken og klubber og familier søkte om bidrag til aktiviteter for til sammen 32,2 millioner kroner.  Dette er et rekordbeløp for én søknadsrunde og nær en dobling fra tilsvarende søknadsrunde i fjor.

– Vi ser at dyrtiden rammer flere, og da blir barnas aktiviteter noe som ikke kan prioriteres som før. Som alltid er det dem som har minst som rammes hardest. For oss er det godt å kunne bidra. Både til klubber i hele Norge som gjør en fantastisk jobb for barn og unge, og til familiene som trenger en håndsrekning når egen økonomi ikke strekker til, sier Linnéa Johannson, leder for formål og program i Zuccarellostiftelsen.

– Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for barn og unges helse og utvikling. Ved deltakelse i idrettsaktiviteter kan barn og unge utvikle seg gjennom glede, mestring og fellesskap. At ikke alle får delta i den læringsarenaen idretten er, kan skape varige forskjeller, fortsetter Linnéa.

Idrettsdeltakelse forebygger utenforskap

Zuccarellostiftelsen skal bidra til å forebygge utenforskap blant barn og unge. Dette gjør vi ved å jobbe for å redusere barrierene for idrettsdeltakelse. Fritidserklæringen gir alle barn retten til å delta i en regelmessig aktivitet de velger selv. Likevel står over 100 000 barn på sidelinjen av det fellesskapet idrett og fysisk aktivitet er. Vi er derfor glade for at vi i denne runden kunne tilby stipend til 68 familier. Kvaliteten på søknadene er høy, og vi skulle derfor gjerne kunnet tilby flere familier stipend.

Samarbeid med klubber

I samarbeid med klubbene, som kjenner sitt nærmiljø spesielt godt, når vi barn og unge som risikerer å falle utenfor idrettsglede og samhold. Barrierene for å delta i idrett og fysisk aktivitet er sammensatte. Økonomi er en vesentlig barriere, den er likevel ikke den eneste. Kultur, kapasitet til å følge opp barns deltakelse, digitale ferdigheter, språk og kjennskap til påmeldingssystemer, og variasjon i tilbudene i nærområdet er noen av barrierene våre søkere beskriver. 

Søknadsskjemaene gir også et godt innblikk i hvor mange ildsjeler og klubber som stiller opp for å bidra til at barn og unge skal ha aktive møteplasser. Det er derfor gledelig å sende tildelingsbrev til mange, og vanskelig å sende avslag til alle dem vi ikke klarer å hjelpe. I denne runden mottok hele 80 klubber tilskudd fra Zuccarellostiftelsen. Søknadene går i størst grad til å etablere inkluderingsfond, innkjøp av utstyr, cup deltakelse og innkjøp av utlånsutstyr. På femteplass kommer bidrag til å dekke ubetalte kontingenter. 

Vårt langsiktige mål er å skape gode rammebetingelser for idrettsdeltakelse slik at ingen barn og unge blir stående igjen på sidelinjen mot sin vilje. I mellomtiden må vi bidra der vi kan. 

– Zuccarellostiftelsen har knyttet til seg flere samarbeidspartnere i løpet av 2024 og ser et økende engasjement for å forebygge utenforskap blant barn og unge. Vi ser likevel at behovet er enormt. Flere må komme på banen for å sikre at barn og unge får like muligheter til å oppleve fellesskap og mestring gjennom fysisk aktivitet, sier Øystein Moen, partneransvarlig i Zuccarellostiftelsen.