Zuccarellostiftelsen mottar 1,4 millioner i tilskudd fra Bufdir

Et viktig tilskudd til Zucca Sommer Camp

Zuccarellostiftelsen har nå fått et betydelig tilskudd på 1 438 000 kroner fra Bufdir. Dette tilskuddet skal gå til å ønske 600 barn velkommen til gratis sommercamp på Breivoll gård i Ås kommune. Pengene er øremerket støtte til Zucca Sommer Camps, et gratis aktivitetstilbud som strekker seg over tre uker i sommerferien. Tildelingen kommer fra flere kommuner og Oslo-bydeler, inkludert Ås, Nordre Follo, Indre Østfold, Gamle Oslo, og Søndre Nordstrand, som alle er en del av ordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024». Dette tilskuddet er en del av en større pott på 758 millioner kroner. Det utgjør en betydelig del av Zuccarellostiftelsens hovedaktivitet i sommerferien.

– Vi er veldig takknemlige for denne tildelingen. Sommeren nærmer seg og det er mange barnefamilier som trenger et godt, gratis ferietilbud. På Breivoll gård får barna delta i mange ulike aktiviteter og får sjansen til å utforske nye idretter. Zuccarellostiftelsen vil at ALLE barn skal få mulighet til å skape gode sommerminner i fellesskap med andre barn i trygge rammer, sier Kathrine Astrup, kommunikasjonsansvarlig i Zuccarellostiftelsen.

Zuccarellostiftelsen har arrangert gratis sommercamper for barn og unge i sommerferien siden 2017. Arrangementet er svært populært og et av høydepunktene for stiftelsen i løpet av året. Målgruppen er barn og unge som er i behov av spennende aktiviteter i sommerferien, og fokus ligger på lek, aktivitet, mestring og samhold. 

– Med midler fra Bufdir kan barn fra kommunene boltre seg på Zucca Sommer Camp sammen med mange andre barn. For å sikre at vi når barn av foresatte som setter ekstra stor pris på at sommercampen nettopp er gratis, samarbeider vi med kommunene og bydelene om fordeling av plassene, sier Astrup.

Zucca sommer camp gir også ungdom jobbmuligheter

Zuccarellostiftelsen er opptatt av å bidra til at ungdommer får sommerjobber som gir erfaring, jobbreferanser og en fot inn i arbeidslivet. På grunn av sin nærhet til Breivoll gård, innerst i Bunnefjorden, har kommunene Ås og Indre Østfold også tildelt øremerkede midler som skal benyttes til å tilby ungdommer jobb på sommercampen.

758 millioner til å nå Fritidserklæringen

Tildelingen fra Bufdir på totalt 758 millioner til kommunene, frivillige organisasjoner og private aktører går til prosjekter som skal inkludere barn og unge over hele Norge. Pengene fra Bufdir tildeles prosjekter som bidrar til å nå målet i Fritidserklæringen, som gir alle barn og unge rett til å delta regelmessig i én fritidsaktivitet de velger selv.

Påmeldingen til Zucca Sommer Camp

Påmeldingen åpner 10. mai kl 17.00 og gjelder for uke 26, 27 og 28. Lenke til påmelding finner du her når det åpner.

Zucca Sommer Camp – Praktisk og tilgjengelig for alle

Zucca Sommer Camp er åpen for 200 deltakere i alderen 6-12 år, uten overnatting. Vi tilbyr busstransport fra sentrale områder, slik at barn kan delta uavhengig av foreldrenes mulighet til å levere og hente. En typisk dag på leiren begynner kl. 10, med en aktivitet før lunsj og to etter lunsj.

Aktivitetene inkluderer vannaktiviteter som SUP, kano, krabbefiske, sandslottkonkurranser, samt samarbeid med lokale idrettsklubber for å supplere vannaktivitetene med idrettslige tilbud. Dette gir deltakerne en introduksjon til ulike aktiviteter og idretter gjennom lek.

Trygg ledelse av engasjerte ungdommer

Barna blir delt inn i aldersgrupper og tildeles en gruppeleder som følger gruppen gjennom hele uken. Gruppelederne er unge mennesker mellom 18-25 år, noe som gir en mulighet for ungdommer som ønsker arbeidserfaring. Gruppelederne gjennomgår grundig opplæring og mottar attester etter endt arbeidsperiode.

For mer informasjon kontakt:

Kathrine Astrup, kommunikasjonsansvarlig, Zuccarellostiftelsen, tel.: 99439413

For praktisk informasjon og spørsmål om påmelding til Zucca Sommer Camp kan du ta kontakt på Camps@zuccarellostiftelsen.no