Zuccarellostiftelsen inngår flerårig avtale med ABB

Et samarbeid for å redusere barrierer i idretten.

ABB inngår en treårig avtale med Zuccarellostiftelsen for å bidra til positiv endring og en mer inkluderende idrett for barn og unge.

ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Når selskapet nå inngår en avtale med Zuccarellostiftelsen er det med et ønske om å bidra til fellesskapet og fremme verdier som mangfold og inkludering. 

I ABB tar vi samfunnsansvar på alvor og balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for å skape positiv endring og bidra til en bedre verden. Vi ser frem til å samarbeide med Zuccarellostiftelsen, og få anledning til å motvirke utenforskap og bygge trygge og glade barn. Samarbeidet vil også skape engasjement og stolthet internt, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør ABB Norge

For Zuccarellostiftelsen innebærer avtalen langsiktighet og slagkraft til å kunne hjelpe flere barn og unge inn i idrett og fysisk aktivitet.  På denne måten vil ABB bidra til å redusere barrierene til idretten slik at alle skal kunne delta på aktive møteplasser.

– Idretten representerer et stort fellesskap og er den viktigste inkluderingsarenaen etter skolen. For barn og unge å stå på utsiden av dette fellesskapet er ikke bare vondt å oppleve for den enkelte, men kan få store konsekvenser videre i livet og for samfunnet. Vi er veldig takknemlige for at ABB ønsker å bidra til vårt arbeid. Med ABB på laget kan vi støtte flere klubber med tilskudd og flere familier med stipend, slik at flere barn og unge får oppleve idrettsglede og mestring, sier Kristine Alcocer Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.