Stillingsbeskrivelse: Fundraising Manager

Er du klar for å bli med på laget vårt?

Zuccarellostiftelsen søker en Fundraising Manager som kan styrke vårt innsamlingsarbeid innenfor blant annet næringslivssamarbeid og events. I Zuccarellostiftelsen vil du bli en sentral del av et svært dedikert team, og bidra til at stadig flere barn og unge skal få gleden av å delta i idrett og aktivitet.

Zuccarellostiftelsen ble opprettet av Mats Zuccarello i 2016 og består i dag av 3 personer og et aktivt styre på 9 medlemmer. Hovedaktiviteten til stiftelsen er å bidra med økonomisk støtte til organisasjoner og enkeltindivider slik at barn og unge kan drive med breddeidrett og fysisk aktivitet.

Er du klar for å bli med på laget vårt? 

• Vi ser etter etter en person som har et genuint ønske om å utgjøre en forskjell i det norske samfunnet ved å støtte barn, unge, familier og lokale organisasjoner.

• Du er en naturlig selger, liker å treffe nye mennesker og kommuniserer godt med ulike personer. Vår neste Fundraising Manager er ikke redd for å be om donasjoner til et veldig viktig formål.

• Du er organisert, og forstår at effektiv salgsjobbing og fundraising er en prosess som krever struktur, planlegging, dokumentasjon og oppfølging.

• Du er entusiastisk, lar deg begeistre, og liker tanken på å jobbe i et lite team som sammen skal utrette store ting!

Arbeidsoppgaver

Zuccarellostiftelsen styrker sin satsning på fundraising fra næringslivet og events med mål om å øke våre innsamlede midler. Dette arbeidet skal bære preg av langsiktighet, og legge mer vekt på samfunnsansvar og bærekraft enn tradisjonelt sponsorarbeid. Erfaring fra sponsorarbeid er likevel positivt, da events er et av våre satsingsområder. 

• Sammen med daglig leder vil du være ansvarlig for at Zuccarellostiftelsen når det potensialet stiftelsen har for innsamling i Norge. I dette ligger det ansvar for å tilrettelegge for bærekraftige inntekter fra bedriftspartnere, individer og eventer.

• Du vil også være ansvarlig for å utvikle (sammen med daglig leder) innsamlingsmål, og utvikle robuste og implementerbare strategier for å nå disse målene.

• I rollen ligger det også et ansvar for hele prosessen rundt kartlegging av potensielle partnere, opprette kontakt, presentere Zuccarellostiftelsen, inngå samarbeid og forvalte disse på en god måte slik at våre partnere forblir fornøyde og motiverte støttespillere over lang tid.

• Du vil også få en nøkkelrolle i planlegging og innsalg av våre eventer; bl.a. den årlige golfturneringen, og et større fremtidig event.

• Samarbeid med resten av teamet rundt aktivisering av partneravtaler.

Kvalifikasjoner

• Minst 3 år erfaring fra fundraising, eller lignende salgsarbeid. Erfaring fra salg er et minimumskrav, og du må kunne vise til gode resultater og referanser.

• Du har gjerne tidligere erfaring med å aktivisere markedssamarbeid basert på felles verdibudskap.

• Analytiske evner, god på research og iderik når det kommer til å definere leads.

• Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

• Førerkort og gyldig politiattest er et krav.

Hva tilbyr vi

• Muligheten til å bygge opp en fundraisingavdeling innenfor ideell sektor, og på sikt personalansvar.

• Anledning til å forvalte merkevaren til en av Norges viktigste rollemodeller innenfor idretten.

• En lærerik og spennende arbeidsplass med store ambisjoner og vekstmuligheter.

• Direkte påvirkning på måten organisasjonen jobber rundt sine målsettinger.

• Tilgang til et spennende nettverk gjennom vårt styre, ansatte og bidragsytere.

• Fleksibel arbeidsplass på SoCentral i Øvre Slottsgate 3, Oslo.

• Fastlønn

FEBRUARY 10, 2022