Kjøpsbetingelser

Selger

Firmanavn: Zuccarellostiftelsen
Kontaktadresse: Fornebuveien 50, 1366 Fornebu
E-post: post@zuccarellostiftelsen.no
Organisasjonsnummer: 916 980 191

 

Kjøper

Den personen eller bedriften som foretar bestillingen.

 

1. Generelt

For å være sikker på at varene kommer riktig frem til mottaker eller deg, er du som kunde selv ansvarlig for at riktig mailadresse er oppgitt.
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varene i nettbutikken.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål på post@zuccarellostiftelsen.no

2. Priser

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

 

3. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved bruk av Vipps, debitkort eller kredittkort. Bedriftsgivere kan få tilsendt faktura.

 

4. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse via e-post.

 

5. Levering

Et personlig kort sendes til mottakers mailadresse som oppgis ved bestilling. Du kan også legge inn egen mailadresse dersom du ønsker å skrive ut et fysisk gavekort.

 

6. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når kjøpet er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

7. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

 

8. Personvern

I henhold til personopplysningsloven offentliggjør Zuccarellostiftelsen hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:
Zuccarellostiftelsen behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt og varer som er kjøpt. Vi oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utfører løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.
Vi benytter navn og adresse til markedsføringsformål dersom du har huket av på dette ved bestilling, men dette utleveres uansett ikke til andre. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss).  Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av oss.
Alle personer Zuccarellostiftelsen har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.
For mer informasjon se vår personvernerklæring: https://zuccarellostiftelsen.no/personvernerklaering/ Ved spørsmål, vennligst kontakt oss på post@zuccarellostiftelsen.no

 

9. Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren gjøres skriftlig på e-post til post@zuccarellostiftelsen.no

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på  telefon 23  400  600.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Til toppen