Gi en gave som bidrar til at færre barn og unge blir stående på sidelinjen. 

En gave til Zuccarellostiftelsen reduserer utenforskap og sørger for at flere barn og unge får delta i  idrett og fysisk aktivitet.

Vi jobber for et samfunn der alle har muligheten til å delta

Zuccarellostiftelsen ble etablert i 2016, og er et personlig initiativ fra en av Norges største idrettsutøvere, Mats Zuccarello. Siden Mats som femåring tok sine første ustøe skøytetak har han tilbragt utallige timer på isen og fått være en del av et idrettsfelleskap som har gitt han enormt mye glede, utvikling og mestringsfølelse. Gjennom Zuccarellostiftelsen vil han bidra til at flere barn og unge får oppleve det samme.

Vi  jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet, bosted og økonomiske midler. Gjennom vårt arbeid skal vi skape sterke og trygge barn, et mer inkluderende samfunn og bedre integrering.

Vår visjon er like enkel som den er komplisert: Vi ønsker oss et samfunn der alle barn og unge som ønsker å drive med idrett og fysisk aktivitet har muligheten til å delta.

 

Mer om vårt arbeid

Symbolske gaver inspirerte av faktiske ønsker

Gavene du finner i vår nettbutikk er inspirert av de mange ønskene Zuccarellostiftelsen får hvert år fra barn og unge, foresatte, klubber og foreninger. Gavene er symbolske og ditt bidrag kan også gå til andre tildelinger og prosjekter som bidrar til at flere barn og unge får delta i idrett og fysisk aktivitet.

Dessverre er realiteten i Norge at mange barn ikke har de mulighetene mange av oss tar for gitt, og som derfor blir stående på utsiden. Dette kan skyldes alt fra økonomiske barrierer til manglende eller lite variert tilbud i nærmiljøet. Dette har lenge vært en utfordring, og med økte levekostnader de siste årene har det blitt en realitet for stadig flere barn og unge over hele landet.

Zuccarellostiftelsens mål er å bryte ned barrierene som står mellom barna og idrettsgleden. Ved å kjøpe en symbolsk gave hjelper du oss i dette arbeidet.

I 2023 har..

140

Barn og unge har fått personstipend

71

Klubber fått støtte til aktiviteter i sitt lokalsamfunn

1100

Barn og unge har deltatt på våre aktivitetscamper

Din gave bidrar til å gjøre en forskjell for barn og unge

Hovedaktiviteten til Zuccarellostiftelsen er å bidra med økonomisk støtte til organisasjoner og enkeltindivider slik at flere barn og unge kan drive med idrett og fysisk aktivitet.

Våre målgrupper er barn og unge som står utenfor idrett grunnet økonomiske, sosiale, psykiske eller geografiske barrierer. Felles for alle tildelinger er et mål om å begrense utenforskap, og konsekvenser av dette.

Den langsiktige gevinsten av Zuccarellostiftelsens arbeid er redusert utenforskap i Norge. Gjennom vårt arbeid skal flere barn og unge få muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet og ingen skal bli stående igjen på sidelinjen mot sin vilje.

Tusen takk for at du bidrar til vårt arbeid!

 

Slik disponerer vi midlene
Til toppen