Ammerud basket får 100.000kr til jentesatsning!

Zuccarellostiftelsen tildeler 100.000 kroner til Ammerud Basket sin jentesatsning

Zuccarellostiftelsen skal bidra til økt likestilling i idretten. I dag er det kun 40% av 15 år gamle jenter som er aktive i henhold til anbefalingene fra norske myndigheter, og jenter er i hovedvekt når frafallet i idretten øker i ungdomsårene. At flere jenter enn gutter faller utenfor idrett og fysisk aktivitet i ung alder, skaper forskjeller i fysisk og psykisk helse og preger også kjønnsbalansen på toppnivå. Vi skal bidra til å holde flere jenter i idrett og aktivitet, og gjennom det bygge sterke jenter som har troen på at de kan lykkes – i og utenfor idretten. 

Ammerud Basket søkte i sommer om tilskudd til jentesatsningen “Se meg – Tro på meg”, og Zuccarellostiftelsen deler i dag ut sitt største klubbtilskudd siden oppstarten 2016 på kr 100.000.

I prosjektet til Ammerud vil det satses på følgende områder:

Utdanning trener/dommer med mål om at spillerne selv blir trenere/dommere.

Kompetanseheving kosthold: veiledning/foredrag om mental trening, kosthold, doping m.m.

Inkludering av familier: sosiale tiltak for familiene slik at de inkluderes i hverdagen

Bekledning, sko, ball: støtte til sportstilpasset hijab og langermet trøye, lange benklær

Lisens, treningsavgift: støtte til å dekke utgifter som er pålagt, som skadeforsikring m.m.

Turneringer/kick-off: lagbygging og samhold

Støtte til reiseutgifter/t-bane og buss: støtte for å kunne komme på trening og kamper

Støtte til leksehjelp: hvis noen trenger ekstra oppfølging før/etter trening i hallen

Ammerud Basket forteller om en vekst generelt i basket-sporten.

Prosjektleder og hovedtrener, Ellen Hamremoen forteller; “Vekst til tross, det er dessverre slik at veldig mange jenter slutter med idrett når de er i tenårene. I basketball ser vi at frafallet er stort i 15-18 års alder når jentene begynner på videregående skole, er i pubertet, får andre interesser osv.” Styreleder Helle Cecilie Stokke takket også en svært rørende tale på vegne av prosjektet.

Prosjektet forventes å ha verdi på fem hovedområder:

1. For alle jenter i egen bydel og nabobydeler i Øst/Sentrum vil det være mulig å fortsette med basketball på ønsket nivå uavhengig av økonomi.

2. Jenter kan bli trenere og dommere, og være forbilder for andre jenter.

3. Foresatte skal bli en del av satsningen med inkludering, frivillighet, sosiale tiltak og invitasjon til kamper som dekkes av prosjektet.

4. Innbyggere i bydelene skal gjennom markedsføring i lokalavis informeres om prosjektet, at det satses på jenteidrett og inkludering.

5. Et positivt prosjekt har stor overføringsverdi. I praksis vil prosjektet ha utviklet en verktøykiste som vil fungere i samtlige bydeler i Oslo, samt landets resterende kommuner.

Spillere uansett ambisjoner skal bli møtt med en utstrakt hånd, gode forbilder og mulighet for å være i og tilhøre et idrettsmiljø. Alle jenter skal få muligheten til å bli i idretten sin selv om andre slutter. Ammerud Basket skal være en åpen og inkluderende klubb der alle er velkomne uansett hvem de er, hvor de kommer fra og hvor de vil.

Tusen takk, Ammerud Basket for deres satsning på jenter. Zuccarellostiftelsen er stolt av å kunne bidra, og vi heier på dere!