Rekordmange søknader til Zuccarellostiftelsen

En av ti barnefamilier har ikke hatt råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter i høst. Det merker Zuccarellostiftelsen.

Lavinnteksthusholdninger og barnefamilier er blant de som rammes hardest av økte levekostnader. En av ti barnefamilier har ikke hatt råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter i høst. Det merker Zuccarellostiftelsen.

– Vi har sett en betydelig økning i antall foresatte som har tatt kontakt med oss det siste halve året. De oppgir at de tidligere akkurat fikk det til å gå rundt, men nå ikke klarer utgiftene til barnas fritidsaktiviteter, forteller Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

I 2022 har økte priser og rentehevinger utfordret norske husholdningers økonomi.
Rapporten «Dyrtid under oppseiling II – Husholdenes økonomiske trygghet i 2022»
fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO viser at mange nå opplever en annen hverdag enn for bare ett år siden:

● 95 prosent av norske husholdninger har fått økte levekostnader det siste året
● Lavinntektshusholdninger er hardest rammet. Det samme gjelder barnefamilier og husholdninger hvor noen er funksjonshemmet eller alvorlig syke
● 130 000 husholdninger befinner seg i alvorlige økonomiske vanskeligheter, og ytterligere 280.000 sliter økonomisk. Dette er en dobling fra året før.
● Andelen økonomisk trygge husholdninger har falt fra to tredjedeler til i underkant av 50 prosent.

Økte levekostnader fører til frafall i fritidsaktiviteter

Rapporten peker videre på at nesten syv av ti husholdninger har måttet gjøre tiltak for å få endene til å møtes. Et stort antall har kuttet ned på nødvendigheter som mat og bruk av strøm. For mange barn og unge får det også følger. En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Redd Barna i august, viser at en av ti barnefamilier ikke har hatt råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter i høst.

Som en av de få aktørene som tilbyr stipend og støtte til privatpersoner har Zuccarellostiftelsen sett en betydelig økning i henvendelser det siste året. Det er stort behov for hjelp for å få endene til å møtes, og stiftelsen har fått rekordmange søknader denne høsten.

Kristine forteller at det for mange er skamfullt og vanskelig å ta kontakt, men at de ser det som eneste løsning for å kunne opprettholde barnas aktiviteter. Hun er glad for at Zuccarellostiftelsen kan bidra til å redusere følgene for barn og unge.
– Vi mener idrett og fysisk aktivitet er det viktigste inkluderingstiltaket i samfunnet. Takket være gode samarbeidspartnere og givere kan vi hjelpe mange, og vi har nå åpnet en ny søknadsrunde.

Zuccarellostiftelsen tildeler midler til både enkeltindivider og familier, samt organisasjoner som idrettslag, klubber og andre frivillige initiativ. Søknadsfrist er 15.januar 2023. Søk her.

Vil du bidra til at flere barn og unge får delta i idrett og fysisk aktivitet?

Zuccarellostiftelsen jobber for å redusere utenforskap og bidra til at flere barn og unge får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Vil du være med å bidra, se hvordan her.