Ildsjeler som gjør en forskjell for Oslo-ungdom tildeles midler av Zuccarellostiftelsen

Sålevending samler ungdommer fra hele Oslo til positive fritidsaktiviteter. Slik håper organisasjonen å bidra til økt inkludering og redusert utenforskap. Med støtte fra Zuccarellostiftelsen skal gratistilbudet nå økes.

Ifølge rapporten «Ung i Oslo 2021» fra Oslo Kommune, sier hver fjerde ungdom som ikke deltar i organisert fritidsaktivitet at de kunne tenke seg å delta.

Sålevending retter seg mot disse ungdommene gjennom lavterskeltilbud som setter egenorganisert aktivitet i system. Siden sommeren 2021 har den frivillige organisasjonen arrangerte gratis idrettsturneringer og opplevelser for over 2500 ungdommer i Oslo.

Viktig tilbud i en by der forskjellene øker

Initiativtakerne bak Sålevending er Erik Rosland og Kamal Saaliti. Motivasjonen for å skape gratis møteplasser er å bidra til å skape et mer inkluderende samfunn.  Tilbudet er rettet mot ungdom som står i fare for å falle utenfor samfunnet, noe organisasjonen mener er helt avgjørende i en by der forskjellene stadig øker, og kontingenten for å delta i idrett blir stadig høyere.

Behovet for lavterskeltilbud for ungdom i Oslo er stort, og vi har måtte ekskludere over 700 ungdommer i løpet av det siste året på grunn av lange ventelister. Med det som utgangspunkt søkte vi Zuccarellostiftelsen midler slik at vi kan utvikle tilbudet vårt og nå enda flere ungdommer på tvers av bydeler, sier Erik Rosland i Sålevending.

Fast tilbud skal etableres med midler fra Zuccarellostiftelsen

Midlene Sålevending har fått tildelt skal gå til leie av Valhall Arena, Oslos største innendørsarena. Fra april til desember vil det arrangeres turneringer annenhver fredag. Det vil også være baner tilgjengelig for de som ønsker lek og aktivitet, uten å konkurrere. Videre er planen at midlene skal gå til å arrangere flere aktiviteter og en festival for ungdom.

Sålevending er en fantastisk organisasjon drevet av to ildsjeler som brenner for å skape gode møteplasser for ungdom i Oslo. Det er svært imponerende å se hva de har fått til på kort tid, og det er en glede for oss i Zuccarellostiftelsen å kunne bidra til å bygge tilbudet videre, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

Sålevending jobber tett med flere bydeler i Oslo, og har også et ønske om å engasjere ungdom som trenger positive aktiviteter og ansvar ytterligere.

Vi kjenner til et stort nettverk av marginaliserte ungdommer som vi ønsker å ansette som aktivitetsledere. Ved at de får bidra til å planlegge og organisere aktivitetene sammen med oss håper vi å kunne skape positive ringvirkninger der de vokser med ansvar og eierskap, avslutter Rosland.

For mer om Sålevending og påmelding til aktivitetene de arrangerer, følg organisasjonen på Facebook og Instagram.

Vil du eller din bedrift bidra til økt inkludering og redusert utenforskap?

Zuccarellostiftelsen jobber for at flere barn og unge skal få muligheten til å delta i organisert eller egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Aldri har behovet vært større enn nå, og vi setter stor pris på alle støttespillere som bidrar til at vi kan gi Sålevending og andre ildsjeler midler. Mer om hvordan du kan bidra finner du her.