Årsrapport for Zuccarellostiftelsen 2023

Året vi mottok søknader for 48 millioner kroner fra 522 klubber og 386 familier.

Fjoråret var som året før, preget av hyppige rentehevinger og stigende priser. Dette har uten tvil virket inn på husholdningers økonomi og vi noterer dette på et økende antall søknader fra både klubber og familier.

I 2023 mottok vi søknader for totalt 48 millioner kroner fra 522 klubber og 386 familier

Vi delte ut 3,3 millioner kroner i løpet av årets tre søknadsrunder, men klarte kun å innvilge seks prosent av beløpet søkt for klubbtilskudd og 13 prosent av ønsket beløp fra familier. Vi ser av søknadsbunken at vi lett kunne økt innvilgede klubbtilskudd til 18 millioner, eller seks ganger det vi innvilget til både klubber og familier. 

I Zuccarellostiftelsen mener vi at breddeidrett og fysisk aktivitet ikke bare er viktig for enkeltmennesker, men også for samfunnet som helhet. Ved å investere i disse aktivitetene kan vi fremme en følelse av fellesskap og skape et mer inkluderende samfunn. Det er viktig at alle barn har tilgang til idrett og lek, uavhengig av bakgrunn, økonomisk status eller evne.
Da jeg startet Zuccarellostiftelsen i 2016 var mitt mål å bidra til at alle som ønsker skal få muligheten til å delta, slik at de kan oppleve mestringen, gleden og samholdet idretten gir. Siden starten har vi sett et økende behov for støtte, og med økte levekostnader har behovet bare blitt større de siste årene. I år har vi delt ut rekordhøye summer til familier og klubber over hele landet, sier Mats Zuccarello, grunnlegger av Zuccarellostiftelsen.

Bidrag som treffer

Vi mottar inspirerende rapporter fra klubber og idrettslag over hele Norge som bekrefter effekten av vårt arbeid. Våre bidrag, som blant annet inkluderer gratis tilbud til barn og unge, samlinger og reiser til cuper og stevner med laget, og nytt utstyr eller tilgang til låneutstyr for alle i idrettslaget, betyr enormt for barn og unges deltakelse. 
Idrett og aktivitet er den viktigste inkluderingsarenaen etter skolen, og vi ser at våre personstipend og klubbtilskudd bidrar til at flere barn og unge får stille på startstreken. Tilbakemeldinger viser også at våre bidrag øker motivasjonen og muligheten til å bli værende i idretten. Vi mener dette er en av nøklene til redusert utenforskap i samfunnet og vil jobbe videre for at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet dersom de ønsker, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

En takk til givere, samarbeidspartnere og støttespillere

I 2023 var vår omsetning 13 175 381 kroner. Dette er en økning på 82,4 prosent fra 2022, og skyldes i hovedsak at vi har fått flere samarbeidspartnere på laget. Vi startet året med å lansere Hans Herman Horns stiftelse som vår første Signaturpartner. Samarbeidet strekker seg til 2025 og har blant annet som målsetting å doble antall sommercamper.  

Mot slutten av året inngikk vi en langsiktig avtale med Misundstiftelsen. Som Signaturpartner mottar Zuccarellostiftelsen et betydelig beløp fremover og blir en veldig viktig bidragsyter i vårt arbeid for å gi flere barn og unge mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet. Anders Misund gikk i tillegg inn i styret i Zuccarellostiftelsen i oktober 2023. 

Våre samarbeidspartnere og støttespillere er helt avgjørende for oss i arbeidet for redusert utenforskap. Styreleder i Zuccarellostiftelsen retter en stor takk til alle givere, støttespillere og samarbeidspartnere. 
Som styreleder for Zuccarellostiftelsen – og som personlig engasjert i å redusere utenforskap blant barn og unge gjennom idrett og aktivitet – er jeg svært takknemlig for støtten fra våre samarbeidspartnere. Deres giverglede og tro på vårt samfunnsoppdrag gir oss mulighet til å støtte flere barn og unge som risikerer å falle utenfor organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, sier Michael Emery, styreleder i Zuccarellostiftelsen.

Den viktige frivilligheten

Idrett, fysisk aktivitet og lek er avgjørende for en sunn utvikling av barn og unge – både fysisk og mentalt. Gjennom idretten lærer barn verdifulle livsferdigheter som teamarbeid, dedikasjon og utholdenhet. Det gir utløp for energi og bidrar til å bygge selvfølelse og selvtillit. Sammen med frivilligheten over hele landet har vi kunnet gi barn og unge arenaer der de kan vokse, lære og bygge vennskap.
Jeg vil benytte muligheten til å rette en stor takk til trenere, støtteapparat og frivillige over hele Norge. Jeg er svært takknemlig for den avgjørende jobben dere gjør for å tilrettelegge tilgang på idrett og fysisk aktivitet for barn og unge. Med engasjement og innsats for å utvikle unge talenter og skape en følelse av tilhørighet er dere uvurderlig i vårt felles arbeid for å redusere utenforskap, avslutter Emery.

Nøkkeltall og resultater

 • Personstipend: støttet 109 familier med et gjennomsnitt på 7071 kroner per stipend. 
 • Klubbtilskudd: støttet 69 klubber/idrettslag/foreninger med et gjennomsnitt på 38 000 kroner per tildeling. 
 • Formålsprosent (hvor mye som er brukt på det ideelle formålet av det totale forbruket): 78.4%
 • Administrasjonsprosent (andel av totalt tilgjengelige midler som er brukt til administrasjon): 2.7%
 • Innsamlingsprosent (forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen): 84 %
 • Omsetning: 13 175 381 kroner. En økning på 82.7% fra 2022. 
 • Gjennomførte tre uker med gratis sommerleir for 600 barn.
 • 500 barn deltok på Joshua King Fotball Camp som vi arrangerte sammen med vår ambassadør Joshua King som vi organiserte for tredje gang. 
 • Deltagelse i «Oslo-satsningen» som vår samarbeidspartner Ferd står bak. Satsingen skal redusere levekårsutfordringer, utenforskap og skolefrafall i utsatte bydeler i Oslo. 
 • Flere nye samarbeidspartnere på plass, blant annet en langsiktig avtale med Misundstiftelsen som er ny Signaturpartner. 
 • Fjellklatrer Kristin Harila ble ny ambassadør
 • Vinner av Idrettspolitisk Pris for vårt arbeid for inkludering og redusert utenforskap. 

Du kan lese den fullstendige årsrapporten for 2023 her.

Vil du bidra til at flere barn og unge får delta i idrett og fysisk aktivitet?

Zuccarellostiftelsen jobber for å redusere utenforskap og bidra til at flere barn og unge får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Vil du være med å bidra, se hvordan her.