Årsrapport for Zuccarellostiftelsen 2022

Søknadsbunken og aktiviteter økte i 2022.

Fjoråret ble et travelt år for Zuccarellostiftelsen. Den nye dyrtiden med økte levekostnader førte til trangere økonomi for mange, og søknadsbunken og våre aktiviteter økte betraktelig som en følge av dette.

Lavinnteksthusholdninger og barnefamilier er blant de som rammes hardest av de økte levekostnadene og en undersøkelse gjort av Redd Barna viser at en av ti barnefamilier ikke har hadde råd til å la barna delta på fritidsaktiviteter høsten 2022. Som en av få aktører som tilbyr stipend og støtte til både privatpersoner og idrettslag har Zuccarellostiftelsen sett en betydelig økning i henvendelser det siste året.

2022 var et år der vi virkelig så viktigheten av arbeidet vi gjør. Vi hadde en stor økning i antall søknader om personstipend, men også i antallklubber og foreninger som har kontaktet oss for bistand til å kunne opprettholde aktivitetstilbudet når driftskostnadene har økt. Vi har gjennomført flere tildelinger enn noensinne, og gjennomført prosjekter med et rekordhøyt antall deltagere, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarelllostiftelsen.

Et viktig samfunnsbidrag

I Zuccarellostiftelsen mener vi at breddeidrett og fysisk aktivitet ikke bare er viktig for enkeltmennesker, men også for samfunnet som helhet. Ved å investere i disse aktivitetene kan vi fremme en følelse av fellesskap og skape et mer inkluderende samfunn. Det er viktig at alle barn har tilgang til idrett og lek, uavhengig av bakgrunn, økonomisk status eller evne.

Som styreleder i stiftelsen er jeg stolt over fremgangen vi har gjort og innvirkningen vi har hatt på livene til så mange unge mennesker i Norge. Jeg vil rette en stor takk til alle våre støttespillere. Vi er svært takknemlig for tilliten dere har gitt oss for å oppnå positiv endring i samfunnet, sier Michael Emery, styreleder i Zuccarellostiftelsen.

En takk til frivilligheten

Idrett, fysisk aktivitet og lek er avgjørende for en sunn utvikling av barn og unge – både fysisk og mentalt. Gjennom idretten lærer barn verdifulle livsferdigheter som teamarbeid, dedikasjon og utholdenhet. Det gir utløp for energi og bidrar til å bygge selvfølelse og selvtillit. Sammen med frivilligheten over hele landet har vi kunnet gi barn og unge arenaer der de kan vokse, lære og bygge vennskap.

Tusen takk til alle lokale trenere og frivillige over hele landet som dedikerer sin tid og energi til å gjøre en positiv forskjell i livene til barn og unge. Dere er i frontlinjen, underviser, veileder og skaper et trygt rom for å vokse og lære, og er de virkelige heltene, sier Emery,

Nøkkeltall og resultater

Støttet totalt 88 prosjekter, hvorav 26 klubber/lag og 62 familier.
Gjennomførte to uker med gratis sommerleir for 400 barn.
Omsetning: 7 224 704 kroner. En økning på 71.39% fra 2021.
Årsresultat: 165 899 kroner. Reduksjon på 76.95% grunnet økt behov for ressurser tilknyttet fundraising.
Innsamlingsprosent: 55.6%
Administrasjonsprosent: 2.1%
Formålsprosent: 73.9%

Du kan lese den fullstendige årsrapporten her.

Vil du bidra til at flere barn og unge får delta i idrett og fysisk aktivitet? Zuccarellostiftelsen jobber for å redusere utenforskap og bidra til at flere barn og unge får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Vil du være med å bidra, se hvordan her.