Zuccarellostiftelsen tildeles pris fra Idrettspolitisk Forum

Zuccarellostiftelsen hedres for inkludering og arbeid mot utenforskap i idretten

Dagen etter hans 600 poeng i NHL, sanket Mats Zuccarello enda flere verdifulle poeng; men denne gangen gjennom Zuccarellostiftelsen og Idrettspolitisk Forum. For første gang ble forumets pris tildelt en organisasjon fremfor en enkeltperson. Zuccarellostiftelsen trådte dermed inn i et eksklusivt selskap med flere av Norges fremste personligheter.

Prisen ble overrakt til Zuccarellostiftelsen under Idrettspolitisk Forums årlige julemøte på Frognerseteren restaurant i Oslo. Hovedpersonen selv var ikke til stede under prisutdelingen, men var ydmyk da han mottok nyheten.

– Jeg er egentlig ikke så opptatt av personlige priser og sånn, men når det kommer til Zuccarellostiftelsen så er det litt annerledes. Da føler jeg det er lov å være litt stolt! Samtidig er jeg takknemlig for at jobben stiftelsen gjør blir lagt merke til, sa Mats Zuccarello.

Første organisasjon som får prisen

På listen over tidligere vinnere finner man blant annet Lise Klaveness, Maren Lundby, Birgit Skarstein, Rune Andersen Trond Mohn og Per Ravn Omdal. Dette er alle navn som har hatt en viktig påvirkning på norsk idrett. Nå er Zuccarellostiftelsen den første organisasjonen som mottar prisen.

-Stiftelsen gjør en viktig jobb med å bekjempe utenforskap blant barn og unge. Samtidig bidrar de med å skape sterkere og tryggere barn, et mer inkluderende samfunn og bedre integrering via idretten og folkehelse. Dette fokuset er viktigere nå enn noen gang før! Nettopp derfor var det naturlig at Zuccarellostiftelsen ble tildelt årets pris, sa leder for Idrettspolitisk Forum, Knut E. Engebretsen under tildelingen.

I Zuccarello sitt fravær var det Zuccarellostiftelsens daglig leder, Kristine Alcocer-Lind, som fikk æren av å ta imot prisen på vegne av stiftelsen.

-Denne prisen symboliserer ordtaket «sammen er vi sterke». Vi hadde ikke klart å utrette så mye på så kort tid uten de fine menneskene i stiftelsen og de fantastiske støttespillerne våre. Sammen legger vi til rette for at mange flere barn og unge får muligheten til å delta i idretten. Dette skal vi fortsette å kjempe for helt til vi har oppnådd målet vårt om at ingen barn skal stå igjen alene på sidelinjen.

Om Idrettspolitisk Forum
Idrettspolitisk Forum er en ideell forening som ikke har økonomiske formål. Foreningen er upolitisk og uavhengig av enhver annen organisasjon, men samarbeider med NIF/NOK. Forumets formål er å fremme forståelse for idrettens betydning både for enkeltindivider og for samfunnet. Formålet fremmes ved å være et forum for og om idrett gjennom grundig kjennskap til idretten og dens betydning i samfunnet. Idrettspolitisk Forum har rundt 70 medlemmer som alle er aktive – eller tidligere aktive – i idretten som enten ledere, utøvere, trenere, lærere, forskere, jurister, media-folk og andre med kjennskap til idretten.

Idrettspolitisk Forums pris tildeles en person, en gruppe eller en organisasjon som i lengre tid, gjennom sitt verv, engasjement og /eller arbeid og ideer, har bidratt til en positiv utvikling og fremme av hele eller deler av norsk idrett enten økonomisk, idrettslig, etisk eller politisk. Forslag på kandidater til prisen kommer fra medlemmene i Idrettspolitisk Forum og det er også medlemmene som hvert år stemmer frem vinneren blant de beste kandidatene.