Vil du bli en del av Team Zuccarello?

Zuccarellostiftelsen søker en Fundraising Manager som kan styrke vårt innsamlingsarbeid innenfor blant annet næringslivssamarbeid og events.I Zuccarellostiftelsen vil du bli en sentral del av et svært dedikert team, og bidra til at stadig flere barn og unge skal få gleden av å delta i idrett og aktivitet.

Er du klar for å bli med på laget vårt? 

Vi ser etter en person som har et genuint ønske om å utgjøre en forskjell i det norske samfunnet ved å støtte barn, unge, familier og lokale organisasjoner.

Du bør ha drevet med fundraising-arbeid (innsamlingsarbeid) rettet mot næringslivet tidligere. Du er uredd for å ta opp telefonen og booke møter. Du liker å treffe nye mennesker og kommuniserer godt med ulike personer. Vår neste Fundraising Manager er ikke redd for å be om donasjoner til et veldig viktig formål.

Du er organisert, og forstår at effektiv salgsjobbing og fundraising er en prosess som krever fokus, struktur, planlegging, dokumentasjon og oppfølging.

Du er entusiastisk, lar deg begeistre, og liker tanken på å jobbe i et lite team som sammen skal utrette store ting! Kanskje du til og med har drevet aktivt med ulike idretter tidligere?

Du får stor grad av fleksibilitet, men det forventes at du er hypping i dialog med nye potensielle partnere.

Arbeidsoppgaver

Zuccarellostiftelsen styrker sin satsning på fundraising fra næringslivet og events med mål om å øke våre innsamlede midler. Dette arbeidet skal bære preg av langsiktighet, og legge mer vekt på samfunnsansvar og bærekraft enn tradisjonelt sponsorarbeid. Erfaring fra sponsorarbeid er likevel positivt, da events er et av våre satsingsområder. 

Sammen med daglig leder vil du være ansvarlig for at Zuccarellostiftelsen når det potensialet stiftelsen har for innsamling i Norge. I dette ligger det ansvar for å tilrettelegge bærekraftige inntekter fra bedriftspartnere, individer og eventer.

Du vil også være ansvarlig for å utvikle (sammen med daglig leder) innsamlingsmål, og utvikle robuste og implementerbare strategier for å nå disse målene.

I rollen ligger det også et ansvar for hele prosessen rundt kartlegging av potensielle partnere, opprette kontakt, presentere Zuccarellostiftelsen, inngå samarbeid og forvalte disse på en god måte slik at våre partnere forblir fornøyde og motiverte støttespillere over lang tid.

Du vil også få en nøkkelrolle i planlegging og innsalg av våre eventer; bl.a den årlige golfturneringen, og et større fremtidig event.

Samt samarbeid med resten av teamet rundt aktivisering av partneravtaler.

Høres dette ut som noe for deg? SØK HER