Unity Arena inviterer Zuccarellostiftelsen som partner

Dagens Telenor Arena skal bygges om til en mer effektiv og kompakt arena for sport- og kulturarrangementer.

Den nye Unity Arena, som skal stå ferdig i slutten av 2028, skal skape en ny møteplass for opplevelser, idrett og kulturaktivitet på Fornebu hele året. I denne satsingen har Unity Arena invitert Zuccarellostifelsen og Mental Helse Ung som ideelle partnere.

Første steg i planen er å bytte arenanavn til det ikke-kommersielle navnet Unity Arena, forteller Kjetil Bell Tveit, administrerende direktør i Unity Arena.

Vi har valgt et navn som signaliserer at vi er en arena som samler mennesker til et fellesskap. Live-opplevelser, enten det er idrett, konserter eller events gjør livene våre litt bedre. Vi skal også rette ekstra fokus på mental helse og motvirke splittelse og utenforskap, sier Tveit.

Unity Arena skal gi idretts- og konsertopplevelser i verdensklasse og det er Rodeo arkitekter som tegner det nye prosjektet. Arenaen vil også bli en ny nasjonal arena for håndball.

Samarbeid med Mental Helse Ungdom og Zuccarellostiftelsen

Live opplevelser i form av idrett, musikk og annen underholdning er både forebyggende og helbredende.

Sammen med Mental helse Ungdom og Zuccarellostiftelsen skal Unity Arena gjøre arenaopplevelsen tilgjengelig for flere. De skal bidra til fellesskap, tilhørighet og lavterskel aktiviteter, og det skal samles inn midler til de to organisasjonene.

Adrian Lorentsson, fungerende generalsekretær i Mental Helse Ungdom, vil at alle skal få gode arena-opplevelser.

På Unity Arena blir det eget pusterom, hvor man kan ta en pause og samle krefterfør man igjen deltar på lik linje med alle andre. Det opprettes også et billettfond slik at enda flere kan få mulighet til å ta del i opplevelsene på arenaen, sier Lorentsson.

Øystein Moen i Zuccarellostiftelsen understreker at Idrett og fysisk aktivitet er en viktig møteplass for å skape samhold og tilhørighet.

At Unity Arena inkluderer Zuccarellostiftelsen og Mental Helse Ungdom som partnere i sin nye satsing, viser deres engasjement for å profilere vårt arbeid for å forebygge utenforskap blant barn og unge. Dette er viktige initiativ for å skape sterke og trygge barn, sier Moen.

For mer informasjon om Unity Arena og pressemelding om satsingen kan du lese mer her.