Treningskontigent som terskel

En hilsen fra daglig leder i Zuccarellostiftelsen:

Da min sønn skulle starte opp med aktivitet denne høsten, sonderte jeg mulighetene, og landet på et allsidig tilbud hos en lokal klubb. Da jeg meldte han på, måtte jeg samtidig betale kontingenten. Den var ikke altfor høy, men med bakgrunn i det jeg opplever gjennom Zuccarellostiftelsen – slo det meg samtidig at det ikke er alle som har den muligheten. Svært ofte, og i økende grad er det nettopp treningskontingenten som er en den mest skremmende når man melder barna på et organisert idrettstilbud.

Klubber over hele landet gjør en unik innsats i å sikre at barn og unge ikke mister aktivitetstilbudet sitt, men det er utfordrende.

Det finnes etterhvert gode løsninger for utstyr, mtp utlån, organiserte bruktmarkeder og generelt nye løsninger innen delingsøkonomien.

Når det gjelder treningskontingent, så er det flere steder utviklet et kommunalt tilbud som heter fritidsstipend, som også skal betale for treningskontingenter m.m.

Da jeg henvendte meg til klubben, kunne de bekrefte at det var muligheter for fritidsstipend, og inntrykket var at det var lavterskel og tillitsbasert. Allikevel, er dette noe vi i Zuccarellostiftelsen har inntrykk av ikke markedsføres særlig ut til foresatte – som da aldri får vite at det finnes muligheter å kunne motta fritidsstipend gjennom klubben. Man må gjerne melde barn(et) inn, for deretter å henvende seg til klubben om at man trenger hjelp til å betale kontingent.

Vi opplever at det ikke er nok kjennskap til denne ordningen, og at det derfor er foresatte som ikke melder på barna i frykt for fakturaen.

Det innvilges store summer til inkludering av barn og unge, men det kan virke som at det er noe fragmentert hvilke løsninger som finnes avhengig bydel/kommune, og at det er opptil de frivillige i klubben å finne frem til dette på egen hånd, og følge det opp.

Vi ser derfor et stort behov for mer systematisert ordning mellom idrettsklubber og bydel/kommune på landsbasis med end game at kommune/stat stiller garanti for tapte kontingenter.

Det er også en utfordring at landets største tilskuddsordning gjennom Bufdir ikke tillater bruk til treningskontingenter. Det forstår ikke vi når vi opplever at treningskontingenten er av den største utfordringen for mange familier.

Kostnaden av et liv i utenforskap er langt mer enn 10 års treningskontingenter.

Zuccarellostiftelsen har to søknadsrunder i året – desember/januar og juni/juli/august. Det er flere andre organisasjoner som jobber for det samme. Du kan lese mer om hvordan du kan søke om stipend/tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med fritidsaktiviteter nedenfor. Vi minner også om at de fleste kommuner har mulighet til å være behjelpelige med treningskontigenten.