Støtte til Askøy Håndballklubb

Askøy Håndballklubb:

Askøy Håndballklubb har et ønske om at alle som vil skal få spille håndball, uavhengig av foresattes økonomi. De tilbyr derfor sine medlemmer støtteordninger for å dekke f.eks kontigent, lisens,cup, utstyr og inngang.

Tildelt beløp:

NOK 30 000,-

Klubben merket positiv effekt ved at flere sendte inn søknad om å motta midler etter at de delte informasjon i sine kanaler. Støtten til Askøy Håndballklubb har gitt både eksisterende medlemmer, men også nye medlemmer, muligheten til å delta i klubbens aktiviteter videre.