Steinkjer Fotballklubb

Alle med, lengst mulig – Fotballglede for alle.

Klubben som favner mangfold og inkludering

Steinkjer fotballklubb, en betydelig klubb med 366 barn og over 100 engasjerte frivillige trenere og lagledere, har et sterkt fokus på mangfold og inkludering. Med totalt 850 medlemmer i alle aldre, er klubben opptatt av å overvinne økonomiske hindringer for deltakelse og ønsker å inkludere alle.

Inkluderingsutvalget og suksessen i 2021

I 2021 etablerte klubben et inkluderingsutvalg for å styrke sitt pågående arbeid med inkludering. Det første prosjektet gjorde det mulig for de som ikke hadde midler til å delta på fotballskolen å søke om støtte, der klubben dekket alle kostnadene. Dette vellykkede initiativet fanget opp barn som tidligere ikke hadde hatt muligheten til å delta, og mottok positiv tilbakemelding fra skolen.

Søknad til Zuccarellostiftelsen og inkluderingsprosjekter

Zuccarellostiftelsens støtte til videreutvikling

Steinkjer fotballklubb har søkt Zuccarellostiftelsen om kr 50.000 for å utvide sine inkluderingsprosjekter. Prosjektene inkluderer dekning av treningsavgifter, medlemskontingenter, og andre kostnader knyttet til arrangementer som cuper og fotballskoler for de som lever i vedvarende lavinntekt. Videre støtter de drift av integreringslaget, tilrettelagt fotball for de med funksjonsnedsettelse, inkluderingsutvalget, og skaper inkluderingsansvarlige per lag for bedre informasjonsflyt.

Tildeling fra Zuccarellostiftelsen og fremtiden

Zuccarellostiftelsen har allerede tildelt klubben kr 50.000 for sitt enestående inkluderingsarbeid. Denne støtten gjør det mulig for Steinkjer fotballklubb å opprettholde sitt engasjement for «fotball for alle». Klubben er dypt takknemlig for denne støtten, som har gjort det mulig å dekke trenings- og medlemsavgifter for hele 80 spillere. Dette tiltaket gir disse spillerne muligheten til å forfølge sin lidenskap uten økonomiske bekymringer og gir klubben ressurser til å jobbe enda mer aktivt med flest mulig – lengst mulig.