Steinkjer Fotballklubb

Alle med, lengst mulig – Fotballglede for alle.

Steinkjer fotballklubb er en stor klubb med 366 barn, og over 100 frivillige trenere og lagledere. Totalt har klubben 850 medlemmer i alle aldre. Klubben har et stort fokus på mangfold og inkludering. I 2021 hadde de over 132 fremmedspråklige. Klubben merker et økende økonomisk skille i samfunnet, og at treningsavgiften kan være en økonomisk belastning for mange. Derfor har klubben et ønske om å gjøre en endring i rutiner for å inkludere alle.

Gutter 09 på cup

I 2021 opprettet klubben et eget inkluderingsutvalg for at arbeidet med inkludering skal jobbes med kontinuerlig. Det første prosjektet innebar at alle som ikke hadde midler til å delta på fotballskolen, kunne søke om midler og klubben dekket kostnadene. Dette ble en stor suksess.
Med å arbeide mer strukturert med inkludering fanget de opp de barna som ønsket å delta, men som aldri har deltatt tidligere. Samtidig fikk de gode tilbakemeldinger fra skolen om at det traff barn med stort behov for å delta.

Steinkjer fotballklubb søkte Zuccarellostiftelsen om kr 50.000 for å videreutvikle flere inkluderingsprosjekter.

Fotballkveld
Tilrettelagt kamp

Prosjektene innebærer blant annet:
– Dekke treningsavgift, medlemskontigent og andre kostnader i forbindelse med cup eller fotballskole for barn som lever i vedvarende lavinntekt.
– Redusere kostnadene for deltakelse i Storsjøcup for alle lag 11-15 år og Danacup for lag 16-19 år. Samt dekke kostnader for Tine fotballskole for medlemmer som trenger det.
– Videre drift av intregreringslaget. Dette er et lag bestående av 25 spillere mellom 14-25 år som er nyankomne flyktninger til Norge.
– Tilrettelagt fotball: som er et lag som tilrettelegger fotballaktivitet for de med funksjonsnedsettelse. Dette er med på å styrke «fotball for alle» ut i praksis, og de ønsker å dekke kostnadene av en felles buss til kamper.
– Styrke inkluderingsutvalget som består av frivillige ildsjeler og lagledere, også flere med minoritetsbakgrunn og som er fremmedspråklige. De ønsker å ha midler tilgjengelig for de familiene som trenger det mest, og kunne dele ut til kostnader av utstyr, kontigenter og andre kostnader i forbindelse med fotball.
– Opprette en inkluderingsansvarlig per lag der personen har et ekstra ansvar for at all informasjon kommer frem til alle medlemmer, også de med fremmedspråk. Dette skal være en person som har et ekstra ansvar for å bedre informasjonsflyten i klubben og som skal legge tilrette for skyss der det trengs.
– Opprettholde utstyrsbod slik at medlemmer kan låne utstyr for de som trenger det. Klubben har også organisert flere byttekvelder slik at utstyr som fungerer kan byttes bort til andre som trenger det uten at det blir liggende.
– Organisere slik at all informasjon kommer på flere språk slik at foreldre som snakker annet språk enn norsk får mulighet til å melde på barna, slik at de får med flere barn på aktivitet.

Kveldsmat
Tilrettelagt fotball(glede)

Zuccarellostiftelsen har tildelt Steinkjer fotballklubb kr 50.000 for det fine inkluderingsarbeidet de gjør. Dette vil glede mange barn og unge i tiden fremover.

Steinkjer fotballklubb forteller at de er meget takknemlig for støtten fra Zuccarellostiftelsen. Med støtten har klubben dekt trenings- og medlemsavgift for 80 spillere! Det er mange spillere som får muligheten til å drive med det de liker best, i enda et år, uten å tenke på økonomiske bekymringer. De påpeker at tiltaket sørger for at de nå kan jobbe enda mer aktivt med flest mulig- lengst mulig.

Integreringslaget
Tilrettelagt kamp
Utstyrsbod