Skjervøy IK

Skjervøy IK besluttet for noen år tilbake at det skal være gratis å gå på ski og skiskyting hos dem. Det vil faktisk si at for alle barn er det kostnadsfritt å være medlem og drive med ski. Dette har gitt klubben en positiv økning i antall barn på treninger. Det har også vist en oppgang i antall medlemmer med barn med minoritetsbakgrunn.

Skjervøy har primært søkt om støtte for mer utlånsutstyr til sine medlemmer mellom 7-14 år slik at de har utstyr til alle som ønsker å delta.

Zuccarellostiftelsen har derfor gitt 40.000kr til innkjøp av skisko, ski og staver samt skiklær slik at alle skal være kledd for vær og vind.

Skjervøy Ski og Skiskyting takker Zuccarellostiftelsen for støtte til innkjøp av skiklær og ski. De forteller oss at de nå er klare for årets vinter. Her representert med noen medlemmer i 9&10 års klassen.