Øyer Tretten IL

Øyer Tretten idrettsforening forteller at med midlene fra Zuccarellostiftelsen er med på å skape generell aktivitet i Øyer og på Tretten. Dette gjør at alle, uansett betalingsevne, kan samles og utøve aktivitet sammen. Dette gleder oss i Zuccarellostiftelsen.