Oppsal Håndball

Idretten i Norge er igjen stengt ned, over et år etter at det ble erklært pandemi i verden. Hverdagen til barn- og unge blir derfor påvirket i stor grad. Idretten bidrar til mestring, inkludering, helsegevinst og et fellesskap. Hva gjør idretten nå som den står på vent for de unge utøverne?

Julie har vært i samtale med Cathrine i Oppsal håndballklubb i forbindelse med tematikken. Cathrine åpnet med å fortelle litt om hvordan pandemien påvirker Oppsal som idrettsklubb.

– Som håndballklubb har dette vært en veldig annerledes sesong, også for barn/unge i klubben. Når det ble stengt ned igjen nå, så betyr det for oss i klubb, at det er mange barn og unge som ikke får en treningshverdag som håndballspiller. Vi som klubb legger til rette for at man skal trene alternativt, men i og med at utendørs treningsanlegg også er pålagt restriksjoner om antall, så er det vanskelig å kunne tilrettelegge for håndballspill. Selve kamptilbudet har også vært sterkt redusert, eller ikke vært i det hele tatt, noe som oppleves for barna veldig trist, da kamper og cuper er en stor del av håndballen.

Hvordan vil du si at pandemien har påvirket medlemsmassen i idrettsklubben, sammenliknet med et vanlig år?

– Medlemsmassen i vår klubb ser foreløpig ut til å holde seg stabil, men nå er vi på slutten av vår sesong, og andre utendørs idretter starter opp. Vi har selvfølgelig registrert at det er barn som har meldt seg ut av klubben, men vi har også heldigvis fått nye medlemmer.

Vi er alle rammet i en eller annen grad. De fleste bedrifter har blitt tvunget til å tenke nytt. Vi spør derfor Cathrine om hvilke tiltak de har gjort når idretten har stengt ned.

– Jeg må få rose trenerne i Oppsal IF Håndball. De har tatt utfordringen om ikke å trene innendørs på strak arm. De har gjennomført alternativ trening utendørs. De har hatt ake – intervall trening, styrke i parkeringshus osv. Grupper har også gjennomført mesternes mester, Håndball bingo, og rene teknikk øvelser, alt dette digitalt.

Ser dere en nedgang i betalinger av f.eks. kontingenter, grunnet smittevernstiltak som påvirker barne- og ungdomsidretten, i den form av kansellering/utsettelser av både treninger, aktiviteter og cuper.

– Dessverre så har vi registrert at det er tilbakemeldinger om at de ikke vil betale full aktivitetsavgift (treningskontingenten), og ut i fra tilbakemeldingene er argumentet at de ikke har fått «produktet» som de betaler for.

Selv om pandemien har påvirket oss alle i større eller mindre grad i negativ forstand, lurer vi på om den har skapt noen endringer i klubbene som har bidratt til noe postitivt også?

-Ja det syntes jeg, det har bidratt til større samarbeid mellom trenere i gruppene med deling av ideer på hvordan man kan gjennomføre alternativ trening. Vi må berømme barn og unge i klubben for at de har tatt utfordringen, når det gjelder smittevern og restriksjoner under trening.

Vi ser at barna utrykker glede når de får lov til å komme inn i hallen og trene igjen og at det er et savn for dem å være i hallen. Trening har også gitt de en mulighet til å være sammen med venner de ellers ikke kan treffe pga. skole og/eller vennekohorter. Så ut ifra vår erfaring har pandemien på enkelte områder gjort at barna har knyttet et sterkere bånd til lagkameratene sine.

Oppsal Håndball klubb mottok 30.000 kr av Zuccarellostiftelsen for å blant annet dekke medlemsavgifter, treningskontigenter og lisenser for nye og eksisterende medlemmer.

Hva betyr støtten dere har mottatt fra Zuccarellostiftelsen?

-Støtten fra Zuccarellostiftelsen har gitt oss mulighet til å dekke aktivitetsavgift til de som både før og nå under pandemien har fått vansker med å betale avgiften. Det ga oss også en mulighet til å dekke forpliktelser som for eksempel Lisens (alle barn fom året de fyller 13 må betale lisens for å få spilt kamper). Dette har gjort at barn hvor familien har opplevd vanskeligheter kan delta på de samme aktivitetene som de andre på laget.

Oppsal IF Håndball til takke Zucarellostiftelsen for støtten klubben mottok. Og vi takker Cathrine for praten og ønsker Oppsal håndball lykke til videre!