Ny leder for kommunikasjon i Zuccarellostiftelsen

Vi ønsker vår nye medarbeider Kathrine Astrup velkommen.

Kathrine Astrup (tredje fra venstre) kommer fra kommunikasjonsbyrået Leidar og skal jobbe med kommunikasjon for å styrke Zuccarellostiftelsens synlighet mot potensielle bidragsytere og beslutningstakere. Ved å øke kjennskap til vårt formål og arbeid kan vi på sikt hjelpe enda flere. Etter flere år som kommunikasjonsrådgiver for norsk og internasjonalt næringsliv og organisasjoner ønsker hun å jobbe aktivt for å hindre utenforskap blant barn og unge i Norge.  

Flere på laget

Zuccarellostiftelsen har siden starten i 2016 drevet stiftelsen med veldig liten administrasjon. I en krevende økonomisk tid for mange, opplever vi økt pågang fra idrettsklubber som søker klubbtilskudd for å sikre et inkluderende sportslig tilbud, og familier som søker personstipend for sine barn og ungdommer.  Betydningsfulle avtaler vi inngikk høsten 2023 med noen enkeltpersoner og stiftelser har gitt oss muligheten til å ansette to nye kolleger. Dette gjør at vi kan nå ut til flere barn og unge og skape enda mer treffsikre programmer for sportsglede og inkludering. Kathrine startet i Zuccarellostiftelsen 1. februar, og vår neste nye medarbeider starter i mars.

-Selv om vi ikke er glade for at vi har så stor pågang fra klubber og familier som har behov for vår støtte, er vi veldig glade for å ha samarbeidspartnere som gir oss forutsigbare rammer for å kunne hjelpe flere. En dedikert stilling på kommunikasjon tillater oss å jobbe mer planmessig og sikre at vi når ut til de som trenger det mest. Jeg er veldig glad for at Kathrine skal hjelpe oss med dette, sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

-Vi vet at idrett og fritidsaktiviteter er den viktigste arenaen for inkludering utenfor skolen. Likevel finnes det over 10% av barn og unge i Norge i dag som ikke har mulighet til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter. Selv har jeg hatt utrolig stor glede av idrettene jeg deltok i og vennene jeg møtte på sportslige arenaer i oppveksten. Jeg ser derfor veldig frem til å kunne bidra til Zuccarellostiftelsens formål om å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge, sier Zuccarellostiftelsens nye leder for kommunikasjon, Kathrine Astrup.

Mange søker stipend

Zuccarellostiftelsens første søknadsrunde for 2023/2024 hadde frist 20. januar. Vi har til sammen fått inn 174 søknader fra klubber og 128 søknader om personstipend fra familier i hele Norge, og for alle type idretter. Pågangen er større enn noen gang, og vi forsøker å fordele midler etter beste evne. Resultatene fra denne søknadsrunden vil være klare innen 5.mars. 


Om noen ønsker å møte oss for å diskutere mulig samarbeid for inkludering gjennom idrett og fritidsaktiviteter, er vi glade for alle bidrag og erfaringer som kan hjelpe oss nærmere målet – at ingen barn skal bli stående igjen på sidelinjen. Ta derfor gjerne kontakt med kathrine@zuccarellostiftelsen.no som ser frem til å bli kjent med eksisterende og møte nye samarbeidspartnere.