Mats Zuccarello nominert til årets Ladejarl

Årets Ladejarl er selve symbolet på verdibasert arbeid og ledelse. Prisen er et bevis på at man inspirerer og motiverer andre. Personlig ansvar og engasjement er oppskriften for å skape resultater som vi andre bare kan unne og beundre.

Årets Ladejarl topp ti er klar og en av dem får to millioner kroner for sin stå-på-vilje for å skape noe større enn seg selv. Årets Ladejarl er en årlig hederspris som gis til en enkeltperson som har utmerket seg i verdibasert ledelse og arbeid. Prisen er en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer.

Mats Zuccarello er i år nominert med følgende bakgrunn:
Mats Zuccarello brenner for å gi alle barn like muligheter til en barndom hvor man får utfolde seg gjennom idrettsglede, lek, mestring og moro. Gjennom Zuccarellostiftelsen jobber han for å redusere utenforskap blant barn og unge ved at flest mulig får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Årets Ladejarl finansieres og gis av REITAN AS. I tillegg får vinneren skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl. Årets Ladejarl deles ut hvert år på Lade Gaard i Trondheim under en egen seremoni. I år deles prisen ut lørdag 10. september.

Juryen består av advokat Lars G. Norheim, tidligere vinner av Årets Ladejarl og generalsekretær i Stine Sofie Stiftelse, Ada Sofie Austegard, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, regissør Amalie Reitan og Colonialmajor Odd Reitan.

Les mer HER