Innsamling fra arrangementer sommeren 2023

Sommeren 2023 arrangeres det tre arrangementer til støtte for Zuccarellostiftelsen.

Alle arrangementene har til felles at de bidrar til å oppfylle våre tre mål:

  • Å bidra til å skape sterke og trygge barn.
  • Å bidra til et mer inkluderende samfunn.
  • Å bidra til (bedre) integrering.

I arbeidet vårt er vi avhengige av tillit, og vi ønsker derfor å tydeliggjøre hva arrangementene er, hva vi mottar og hvilke utgifter vi potensielt pådrar oss i forbindelse med arrangementene.

Zuccarello Classic, Miklagard, 15. juni 2023

Zuccarello Classic 2023, vår årlige golfturnering, ble avholdt 15.juni. Vi er selv ansvarlige for arrangementet og det er våre ansatte som planlegger og arrangerer turneringen. Vi får inntekter fra turneringen gjennom tre ulike inntektskilder:

  1. Salg av flighter til samarbeidspartnere, bedrifter og andre
  2. Auksjon av ulike auksjonsobjekter gitt av både samarbeidspartnere og støttespillere
  3. Gjennom ulike konkurranser på utvalgte hull (f.eks. vipps for å få et ekstra slag, o.l

Auksjonen er tilgjengelig for alle deltakerne noen dager i forkant, og auksjonsobjektene er i all hovedsak donert til Zuccarellostiftelsen, men vi har også hatt mindre utgifter for å fremskaffe/ferdigstille auksjonsobjekter.

Innsamlede midler beløp seg til 1 140 000 NOK, mens utgiftene foreløpig (per 5. juli 2023) utgjorde 112 585 NOK, altså 11% av innsamlet beløp. For turneringen i 2022, samlet vi inn 1 120 124 NOK, mens utgiftene utgjorde 355 409 NOK, tilsvarende 27% av innsamlede midler

Stronger2gether Festival, Stavanger, 10. august 2023

Stronger2gether arrangeres av Mats Zuccarello og Matoma med deres management selskaper SMG og All Things Live. Utgiftene til arrangementet dekkes av sponsormidler, mens artistene stiller opp gratis. Alle billettinntektene fra arrangementet, fratrukket Ticketmaster sin ticket fee, fordeles mellom One in a Million Foundation og Zuccarellostiftelsen.

Zuccarellostiftelsen er ikke ansvarlig for gjennomføringen og har dermed ikke kostnader forbundet med arrangementet, men vi mottar altså deler av billettinntektene fra konserten.

Stiftelsen er utrolig takknemlig overfor SMG ved Kevin Skabo, Mats Zuccarello og hans management team, samt Tom Lagergræn (Matoma) og hans team i All Things Live, som arrangerer konserten og velger å donere inntektene herfra til Zuccarellostiftelsen og One in a Million Foundation.

Zuccarello All Star Game, Stavanger, 11. august 2023

Zuccarello All Star Game arrangeres av SMG (managementselskapet til Mats Zuccarello).

Zuccarello All Star Game består av to hockey kamper, og en auksjonsmiddag. Stiftelsen er ikke ansvarlig for gjennomføringen av kampene og mottar derfor ingen inntekter fra dette, men har da heller ingen utgifter. Det er mulig at det settes opp en Vipps-kampanje i forbindelse med kampene der publikum oppfordres til å støtte Zuccarellostiftelsen via Vipps, men vi vil ikke være ansvarlig for denne kampanjen og vil derfor heller ikke pådra oss noen kostnader ved dette.

Vi vil imidlertid motta innsamlede midler fra auksjonsmiddagen. Auksjonsobjektene ved denne middagen er i hovedsak donert av bedrifter, samt samarbeidspartnere til SMG. Det vil være tilfeller der vi må dekke noen utgifter i forbindelse med å fremskaffe samt ferdigstille noen auksjonsobjekter. Dette har tidligere vært utgifter knyttet til å ramme inn signerte drakter fra Mats, hvilket typisk øker verdien av objektet. Utgiftene knyttet til dette er beskjedne.

Stiftelsen er utrolig takknemlig overfor SMG ved Kevin Skabo og Mats Zuccarello og hans management team, som arrangerer kampene og auksjonsmiddagen, for at de velger å donere inntektene herfra til oss. Deres arbeid og støtte er uvurderlig for vårt arbeid med å redusere utenforskap ved å bidra til å skape sterke og trygge barn, et mer inkluderende samfunn og bedre integrering.

Tusen takk til alle som bidrar til det vi gjør. Vi ser frem til en fantastisk sommer!

Hilsen Kristine (daglig leder) og Mike (styreleder).

Lysaker, 5.juli 2023