Historisk samarbeid for stiftelsen

Verdien av avtalen kan ikke måles i kroner og øre, men i antall barn som blir inkludert i idretten.

Hans Herman Horns stiftelse inngår samarbeid med Zuccarellostiftelsen og blir samtidig Zuccarellostiftelsens første signaturpartner.

2023 har startet godt for Zuccarellostiftelsen som nå har signert et «historisk» samarbeid med Horn-stiftelsen.

Viktig samarbeid for å redusere utenforskap

«Dette er en stor dag for Zuccarellostiftelsen! Vi er stolte, ydmyke og ikke minst takknemlige for at andre ser hvor viktig vårt arbeid er for barn og unge i Norge, og at de ønsker å bidra», sier daglig leder i Zuccarellostiftelsen, Kristine Alcocer-Lind.

Samarbeidet mellom Zuccarellostiftelsen og Horn-stiftelsen er av betydelig verdi og strekker seg over en periode på 3 år, fra 2023 til og med 2025.

«Dette er en viktig avtale for Zuccarellostiftelsen og bidraget fra Hans Herman Horns stiftelse er det største vi har mottatt siden oppstarten i februar 2016. Horn-stiftelsen blir også vår første signaturpartner», forklarer Alcocer-Lind.

Dobler sommertilbudet til barna

Bidraget fra Horn-stiftelsen gjør at Zuccarellostiftelsen har som målsetting å doble antall sommer camps, samt betraktelig øke antall klubbtilskudd og personstipend i perioden 2023-2025.

Styreleder i Hans Herman Horns stiftelse, Odd Solbakken, sier: «Zuccarellostiftelsen er en viktig aktør for barn og unge i Norge i dag. Deres arbeid reduserer utenforskap og bidrar til å skape tilbud til barn og unge som kanskje ellers ikke ville fått muligheten.»

Om Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen ble stiftet av Mats Zuccarello 14. februar 2016 og har som formål å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at flere får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Hvert år bidrar Zuccarellostiftelsen til at tusenvis av barn og unge i hele Norge får drive med ulike idretter, samt delta i gratis ferieaktiviteter.

Om Hans Herman Horns Stiftelse

Hans Herman Horns Stiftelse er en allmennyttig stiftelse som har til formål å støtte tiltak av sosial, humanitær, kulturell eller samfunnsmessig art. Forebygging av utenforskap og fremme av integrering og tiltak rettet mot barn og unge er blant stiftelsens strategiske prioriteringer.

Vil du vite mer om denne saken? Ta kontakt med daglig leder i Zuccarellostiftelsen Kristine Alcocer-Lind på kristine@zuccarellostiftelsen.no eller telefon: 934 58 341