Har du hørt om Gi Gaven Videre?

– Gaven som gis videre til gode formål

Gi Gaven Videre leverer bærekraftige og meningsfulle gavekort, som kun kan brukes til å støtte gode formål. Dette er en gave som har vist seg å være svært populær blant bedrifter, og som ofte gis i julegave til ansatte. Hver medarbeider får da muligheten til å velge seg ut et godt formål de ønsker å støtte med sin gavesum.

Mange velger Zuccarellostiftelsen

Per i dag er det over 110 gode formål å velge mellom, og Zuccarellostiftelsen er blant dem! I disse dager har vi mottatt nærmere 50 000 kroner gjennom denne ordningen!

Vi er utrolig takknemlige for dette bidraget, som til sammen kommer fra ulike bedrifter og privatpersoner og som er muliggjort gjennom Gi Gaven Videre.

Her kan du få informasjon om gaveutbetaling i februar 2023.

Illustrasjon under: Eksempler på ulike anledninger der det kan passe å bruke gavekortene fra Gi Gaven Videre.

Mange gode krefter i sving

Konseptet med de veldedige gavekortene, startet som et pro bono prosjekt initiert av Aksel og kona Kari Mjøs. Ideen ble videre realisert sammen med PwC, Sparebanken Vest, Sopra Steria (tidligere Labs), Balder Betaling og Prospera. Stadig flere gode krefter bidrar, som eksempelvis Visindi, Grieg Foundation, GC Rieber og studenter ved Høyskolen Kristiania og Norges Handelshøyskole m.fl.

Felles visjon gjør verden litt bedre

Alle pådriverne i prosjektet deler en felles visjon om å skape en bærekraftig og meningsfull virksomhet, som gjennom digitale gavekort utgjør en reell forskjell. Målet er å redusere unødvendig forbruk, og heller tilrettelegge for å gi gaver som kommer flere til gode, ved å finansiere formål som gjør verden til et bedre sted for mange!

Les mer på deres hjemmeside her.