Fremtidens idrettshoder

Konferanse om å lykkes med rekruttering og inkludering i barneidretten.

Sparebankstiftelsen DNB, SoCentral og Oslo idrettskrets arrangerte 28. november en konferanse med fokus på hvordan lykkes med bedre rekruttering og inkludering i barneidretten.

En svært spennende og inspirerende dag med gode innslag og diskusjoner. Det er mange som gjør mye bra for inkludering og mangfold. Likevel er det altfor mange barn og unge som havner utenfor. Det ble derfor et hett tema om hvordan lykkes med inkludering og mangfold, og ikke minst hva kan vi gjøre sammen for å forhindre at barn ikke får muligheten til å delta.

Hva vi så på

Det var stor enighet om at det kreves et samarbeid på tvers av idretter, kommuner, bydeler, stiftelser, frivillighet og ikke minst skoler. Det ble belyst at det er skolene som har best kjennskap til barna, og nettopp derfor er samarbeid med skolesystemet øverst på ønskelisten for mange når det kommer til å jobbe mest effektivt med rekruttering.

Det var flere idrettsklubber og idrettslag som la frem sine suksesshistorier om samarbeid på tvers med skoler og AKS/SFO. Vi er stolte av å være med som samarbeidspartner på prosjektet «Håkkihoder» som var en av suksesshistoriene. Det er helt tydelig at det ligger stor verdi i samarbeid for fremtidens idrettsklubber.

Hva vi sitter igjen med

Vi i Zuccarellostiftelsen sitter igjen med at vi nå må jobbe aktivt inn mot skolene for å forbedre informasjon på blant annet foreldremøter om idretten som inkluderingsarena, og muligheter for personstipend hos Zuccarellostiftelsen, og andre offentlige, kommunale, lokale støtteordninger.

Vi ble også inspirert av innledningen til Zaineb Al-Samarai som fortalte om sin egen oppvekst og idrettens betydning. Hun opplevde at siden hun var en av de beste på fotballaget – så gikk klubben “above and beyond” for at hun skulle kunne fortsette (gratis utstyr, klær, henting/kjøring). Men hva om hun ikke hadde vært så god? Vi må ikke glemme at idretten først og fremst handler om tilhørighet. Et barn på sidelinjen – er et for mye.