Fra Helseetaten i Oslo til Zuccarellostiftelsen

Vi ønsker vår nye medarbeider Linnéa Johansson velkommen til Zuccarellostiftelsen.

Etter 11 år i Helseetaten i Oslo kommune tar Linnea med seg verdifull innsikt om oppvekstsvilkår i byen. Dette vil bidra til å styrke stiftelsens innsats for å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge. Som vår leder for program og formål skal Linnéa ha et spesifikt ansvar for å utvikle treffsikre programmer for barn og unge i hele landet og for å håndtere vårt stadig økende antall søknader fra klubber og familier.  

Styrker laget

Zuccarellostiftelsen har på kort tid bygget opp administrasjonen fra 2,5 til fire hele årsverk. I en krevende økonomisk tid for mange, opplever vi økt pågang fra idrettsklubber som søker klubbtilskudd for å sikre et mer inkluderende sportslig tilbud. Familier opplever strammere økonomi og søker personstipend for at barna skal kunne delta i fysisk aktivitet etter skoletiden, eller være med resten av laget på samlinger og kamper. Når vi leser gjennom søknadene våre ser vi at det er ulike barrierer som fører til at barn blir stående igjen på sidelinja. 

Innsikt i oppvekst og levekår i Oslo kommune

Linnéa kommer fra stillingen som Folkehelsekoordinator i Helseetaten i Oslo kommune. 

– Som ansatt i seksjon for oppvekst og levekår har hun relevant erfaring med å samarbeide på tvers av sektorer og jobbe systematisk med kunnskapsgrunnlag, planarbeid og evaluering. Dette er noe stiftelsen vil ha stor glede av, sier Kristne Alcocer Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen.

-Årsakene til at det i Norge er én av ti barn og unge som uteblir fra idrett og fysisk aktivitet er sammensatte. Det er derfor avgjørende for vårt arbeid fremover at vi har god innsikt i hvilke tiltak som fungerer og hvordan vi skal samarbeide for å nå frem til de som trenger det mest. Vi er derfor veldig glade for at Linnéa vil bidra til å utvikle vårt arbeid, fortsetter Kristine.

-Gjennom arbeid med sosial ulikhet i Oslo kommune, og gjennom å følge opp mine egne barn, har jeg møtt flere unge som av ulike grunner havner utenfor fellesskapet. Dette er ikke bare vondt å oppleve for den enkelte, men det kan få store konsekvenser videre i livet og for samfunnet. Zuccarellostiftelsens arbeid med å redusere barrierer for deltakelse i fysisk aktivitet er derfor noe som engasjerer meg veldig. Jeg ser frem til å videreutvikle stiftelsens arbeid, slik at enda flere barn og unge kan oppleve mestring og fellesskap gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter, sier Linnéa Johansson, leder for program og formål.

Ta kontakt

Om noen ønsker å møte oss for å diskutere mulig samarbeid for inkludering gjennom idrett og fysisk aktivitet, er vi glade for alle bidrag og erfaringer som kan hjelpe oss nærmere målet – at ingen barn skal bli stående igjen på sidelinjen. 

Ta gjerne kontakt med linnea@zuccarellostiftelsen.no som ser frem til å bli kjent med eksisterende og møte nye samarbeidspartnere.

Om Helseetaten 

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Mer informasjon om Helseetaten finner du her.