Fotballskolen styrker frivilligheten i østlige Oslo: 60 ungdommer og foreldre deltar på gratis trenerkurs

Behovet for gratis aktivitet er større enn noensinne.

Fotballskolen med Joshua King 2023: Økende deltakelse, kompetanseheving og gratis trenerkurs i Oslo øst

Dette året utvides Zuccarellostiftelsens fotballskole med 100 flere deltakere, og totalt 525 barn får nå muligheten til å delta på Rommensletta i Oslo. Fotballskolen legger også vekt på å inkludere barn med spesielle behov.

Fokus på kompetanseheving og trening

Zuccarellostiftelsen og Joshua King Fotballcamp retter oppmerksomheten mot viktige aspekter som kan øke idrettsgleden blant barn og unge i Groruddalen. Etter dialog med ulike fotballklubber og i lys av samfunnsdebatten om øst-vest-utfordringer, ønsker Zuccarellostiftelsen og Oslo Fotballkrets å styrke kompetansehevingen ved å engasjere flere foreldre og eldre spillere som trenere for barnefotballen.

Joshua King deler sine tanker: «Jeg var utrolig heldig som hadde trenere med både kompetanse og engasjement i barneårene, og jeg mener det er helt avgjørende for fotballglede, mestring og utvikling. Dessverre er jeg redd for at vi mister stadig flere av disse nøkkelpersonene som har evnen til å se spillerne, legge til rette gode og riktige øvelser som bidrar til å utvikle barna«.

Samfunnsdebatten det siste året har fokusert på ulikheter mellom øst og vest, og et økende behov for flere frivillige trenere. Frivilligheten er avgjørende for å holde kostnadene i breddeidretten nede og for å unngå klasseskille innen fotballen.

Gratis trenerkurs med praktisk erfaring

Zuccarellostiftelsen søker 60 trenere til sommerens fotballskole. Fra kursene som tilbys av Oslo Fotballkrets, håper vi å gi rundt 15 trenere muligheten til å delta på Joshua King Fotballcamp for inspirasjon og læring i samarbeid med de dyktige trenerne som fotballskolen har engasjert.

Trenerkursene inneholder mye praktisk erfaring og gir verdifull kompetanse som umiddelbart kan anvendes på banen med eget lag. Deltakerne vil lære om organisering, planlegging, og hvordan man skaper aktivitetsøvelser som fremmer trivsel og mestring blant barna.

Flere klubber tilbyr gratis trenerkurs med muligheten for praksis under Joshua Kings fotballskole denne sommeren, inkludert Høybråten og Stovner IL, Veitvet IL, Grorud IL, Romsås IL, og Furuset Fotball.

Joshua King Football Camp

Joshua King Fotballskole (JKFC) ble arrangert fra 23. til 25. juni 2023 på Rommensletta i Oslo.

«Fotballskolen med Joshua King er en av sommerens høydepunkter, og vi er stolte over å samarbeide med stiftelsen for å tilby gratis trenerkurs. Vi ønsker å fjerne hindringer som begrenser deltakelse for barn og foreldre,» uttaler Zuccarello.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon JKFC:
Gudbrand Ensrud
Prosjektleder JKFC (Zuccarellostiftelsen)
Mobil: 952 37 407
E-post: gudbrand@zuccarellostiftelsen.no

Praktisk informasjon trenerkurs:
Irene Lunde
KA Trenerutvikling (Oslo Fotballkrets)
Mobil: 990 15 654
E-post: irene.lunde@fotball.no