Fotballskolen styrker frivilligheten på Oslo øst: 60 ungdommer, mammaer og pappaer deltar i disse ukene på gratis trenerkurs.

Behovet for gratis aktivitet er større enn noensinne.

I år øker Zuccarellostiftelsen med 100 flere deltakere på fotballskolen til Joshua King som avholdes 23.-25. juni på Rommensletta i Oslo. Totalt vil 525 barn få delta på fotballskolen, som i år også er tilrettelagt for barn med spesielle behov.

Behov for kompetanseheving og trenere

Zuccarellostiftelsen og Joshua King Fotballcamp ønsker å rette fokus på viktige områder som kan bidra til økt idrettsglede for barn og unge i Groruddalen. Etter dialog med flere klubber og i lys av samfunnsdebatten som peker på forskjellene mellom øst og vest, har Zuccarellostiftelsen og Oslo Fotballkrets et ønske om å rette fokus mot økt kompetanseheving ved å få med flere foreldre og eldre spillere i klubbene til å bidra som trenere for barnefotballen.

«Jeg var utrolig heldig som hadde trenere med både kompetanse og engasjement i barneårene, og jeg mener det er helt avgjørende for fotballglede, mestring og utvikling. Dessverre er jeg redd for at vi mister stadig flere av disse nøkkelpersonene som har evnen til å se spillerne, legge til rette gode og riktige øvelser som bidrar til å utvikle barna,» sier King.

Samfunnsdebatten det siste året har vært preget av ulikheter mellom øst og vest, og et generelt skrikende behov for flere frivillige trenere. Frivilligheten er viktig for å holde kostnadene i breddeidretten nede, og unngå klasseskille innen fotballen.

Gratis trenerkurs med praksis

Zuccarellostiftelsen vil ha behov for 60 trenere til sommerens fotballskole. Fra kursene som holdes i regi av Oslo Fotballkrets har vi et ønske om at ca 15 trenere får anledning til å delta på Joshua King Fotballcamp for inspirasjon og læring i samarbeid med alle de dyktige trenerne fotballskolen har engasjert.

Trenerkursene består av mye praksis- og gir god læring som kan tas med rett ut på feltet med eget lag. Deltakerne vil få ferdigheter knyttet til organisering og planlegging, samt det å sette opp aktivitetsøvelser som sørger for trivsel og mestring hos barna.

Følgende klubber tilbyr gratis trenerkurs med mulighet for praksis under Joshua Kings fotballskole i sommer: Høybråten og Stovner IL, Veitvet IL, Grorud IL, Romsås IL, Furuset Fotball.

Joshua King Football Camp

Fotballskolen til Joshua King (JKFC) avholdes 23.-25.juni på Rommensletta, og påmeldingen er nå fulltegnet, men registrer deg gjerne her på venteliste.

«Fotballskolen til Joshua er ett av sommerens høydepunkter, og jeg er utrolig stolt av at stiftelsen har koblet på samarbeid for gratis trenerkurs. Det er viktig å få ned barrierene som hindrer barn og deres foreldre fra å delta i bredden,» sier Zuccarello.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon JKFC:
Gudbrand Ensrud
Prosjektleder JKFC (Zuccarellostiftelsen)
Mobil: 952 37 407
E-post: gudbrand@zuccarellostiftelsen.no

Praktisk informasjon trenerkurs:
Irene Lunde
KA Trenerutvikling (Oslo Fotballkrets)
Mobil: 990 15 654
E-post: irene.lunde@fotball.no