En samtale med Ny-Krohnborg IL

Nå har turen kommet til Bergen, og vi har tatt en prat med Sebastian i Ny-Krohnborg IL om hvordan pandemien har påvirket deres fotball- og basketaktivitet.

Hvordan har pandemien og nedstengning av breddeidretten påvirket idrettsklubben og medlemsmassen deres?

– Det påvirker oss alle. Vi er så heldige at i Bergen så har vi ikke hatt like strenge som de nasjonale retningslinjer før nå igjen. Det betyr jo at aktiviteten daler, og vi som klubb ikke kan gi et like godt tilbud som vi vanligvis tilbyr. Planlegging av aktivitetene tar mye mer tid og er ekstra utfordrende for lag som gjerne fordeler seg over 2 alderstrinn. Her er det kohorter som gjelder og som elever er de adskilt på skole. Så da kan ikke vi, slik vi tolker det, la dem trene sammen. Mange av våre årlige sammenkomster som kickoff, cuper, sosiale aktiviteter og til tider treninger blir avlyst/utsatt på ubestemt tid.

– Det er vanskelig å planlegge og legge til rette for gode aktiviteter når man ikke vet om det kommer innskrenkninger ved neste pressekonferanse. Det er tungt å legge ned mye arbeid, og prøve å innrette seg etter tiltakene, så endres de like før arrangementet skal starte. Det er demotiverende for mange barn og unge. Vi merker stort frafall og prøver så godt vi kan til å starte alternative møteplasser innenfor regelverket. Turer og sosiale aktiviteter utendørs er blitt brukt en del. I 2020 merket vi stort frafall blant seniorer (18 år og oppover). Det er klart det er vanskelig å motivere en gruppe som i store perioder ikke får lov til å trene. Vi fikk nesten ikke inn noen kontingenter fra senior idretten. Heldigvis hadde NFF gode tilskuddsordninger som hjalp oss med store deler av frafallet i kontingenter.

– Nå under pandemien er det blitt vanskelig å starte nye aktiviteter. Det å samles mange «nye» mennesker er utfordrende. Vi er ikke en veldig stor idrettsklubb og må derfor ofte ha lag som dekker flere klasser og/eller trinn. Nettopp dette er i konflikt med skolenes regler som sier at en klasse er en kohort og at de må holde seg til sin klasse. I et vanlig år ville vi hatt mulighet til å ha aktiviteter hver eneste dag for barn og unge. Vi kunne startet nye grupper i forskjellige idretter, noe vi er i planlegging av, men blir utsatt grunnet nye regler. Alt i alt er det ingenting normalt ved dette året heller. Vi har vanligvis loddsalg og dette dekker cup deltakelse og sommeraktiviteter for barn og unge på Løvstakksiden. I fjor og i år igjen blir det neppe noen cuper eller arrangementer.


Har pandemien medført noen endringer i klubben som har bidratt til noe positivt?
– Ja, jeg føler vi mestrer situasjonen på en god måte. Vi biter i det sure eplet og bidrar i denne dugnaden. Vi har nå møter over Teams og Zoom og vi blir derfor kanskje lettere tilgjengelige for medlemmer og foreldre. Klubben klarer å jobbe mer selvstendig, samtidig som vi samkjører oss ved jevnlige digitale møter.


Ser dere nedgang i betaling av f.eks. treningskontingenter, også blant familier uten betalingsutfordringler, grunnet smittevernstiltak som påvirker barn- og ungdomsidretten, i den form av kansellering/utsettelser av trening eller andre aktiviteter?
–  Vi ser en markant nedgang i innbetaling av kontingent, blant barn, ungdom og spesielt hos seniorene. Vi er en klubb som pleier å ligge på rundt 80-90% innbetaling av kontingent. I 2020 var vi nede i under 30% av innbetalte kontingenter. Vi fikk dekket 70% av underskuddet vårt via kommunen og litt av underskuddet av andre bidragsytere.

Hva betyr støtten dere har mottatt fra Zuccarellostiftelsen?
– Støtten fra Zuccarellostiftelsen bidrar til at vi kan opprettholde vårt aktivitetstilbud. Nå mer en noen gang trenger barn og unge å ha trygge rammer hvor de kan få utfolde seg innen idrett. Vi får dekket inn de manglende innbetalingene av kontingent og mister ikke like mye av vår egenkapital som er blitt kraftig svekket under pandemien. Det at vi i tillegg kan gi et aktivitetstilbud til barn i lavinntektsfamilier på lik linje som alle andre er utrolig viktig.

Tusen takk Sebastian for at du deler deres erfaringer med Zuccarellostiftelsen. Vi håper sommeren byr på mange morsomme aktiviteter.