En samtale med Njård Håndballklubb

Det er ingen tvil om at covid 19-pandemien i Norge har rammet idretten hardt.

Julie i Zuccarellostiftelsen har tatt en prat med Andreas, sportslig leder i Njård Håndball, som mottok støtte fra Zuccarellostiftelsen i runde 1 av COMEBACK.

Medlemsmassen til Njård Håndball er barn fra 6 år og oppover. Klubben ønsker å beholde flest mulig lengst mulig; er i stadig vekst og har som hovedmål «sammen blir vi best».

Njård Håndball mottok kr. 30.000 til innkjøp av blant annet nytt utstyr til barn og unge som ikke kan dekke dette selv, og til å dekke medlemsavgifter, treningsavgifter og lisenser for både nye og eksisterende medlemmer.

Nå har barne- og ungdomsidretten igjen stengt ned. Kan du fortelle litt om hvordan det påvirker Njård som idrettsklubb? 

– Det påvirker oss ganske betydelig. Fra et rent økonomisk perspektiv har vi måttet vente med å innkreve treningsavgift, rett og slett fordi vi ønsker at avgiften skal stå i stil med tilbudet. Det påvirker likviditeten vår helt klart, selv om kostnadene våre også reduseres i denne perioden. Sportslig så er det utfordrende for både trenere og utøvere. De eldre lagene har nok dette litt mer under huden, men de yngste er det vanskelig å ta med ut for å løpe og kaste ball. De har ikke ferdighetsnivået til å kaste med votter og vanter. De eldre utøverne skjønner at å ha god kondis og være sterk gir deg fordeler på håndballbanen. Yngre håndballspillere vil gjerne se at ballen går i mål, sprette rundt, hoppe på tjukkasen, og leke. Nettopp det er krevende for trenerne å få til ute, og det fører til at de yngre lagene ikke får trent. Rent praktisk er inndeling av spillere og treningsplanlegging utendørs mer utfordrende for de fleste håndballtrenere enn trening innendørs – men de fleste er nok bare glade for at de får lov å trene i det hele tatt. Og det er klubben også.

En gladelig nyhet fra idrettsklubben er at de i 2020 har økt medlemsmassen.

Hva tror du er årsaken til at dere har klart å rekruttere flere medlemmer i denne perioden? 

-Det er nok en miks av flere ting. Men vi kommer ikke utenom at pause fra en aktivitet, uansett hvilken, gir mange tid til å vurdere alternativene sine. Håndball er en lett tilgjengelig sport som ikke ble like hardt rammet som eksempelvis fotballen forrige sommer. Vi har nok fått flere inn derifra, samtidig som vi har jobbet med å rekruttere flere inn, særlig blant de yngre. Den støtten som Zuccarellostiftelsen kommer med kan naturligvis bidra til at de som ellers ikke har hatt råd til å spille håndball hos oss, får den muligheten. Vi informerer alle våre medlemmer om muligheten for å få slike fritak før vi krever inn treningsavgift (hvert halvår). De siste årene har vi nok gitt fritak for ca 50.000 kroner pr år.

Vi vet med sikkerhet at vi fortsatt er i usikre tider, og at det ikke er lett å forutse hva som skjer videre i 2021. Hva tenker dere om 2021 sammenlignet med 2020?

-Med 2020 i bøkene kan vi bekrefte at antall medlemmer har økt. Vi har tradisjonelt hatt litt over 400 medlemmer, men økte fra ca 420 til 450 i 2020. For 2021 er medlemsmassen mer usikker. Man kan tåle et lite avbrekk (som i mars/april 2020) fordi det kun påvirket 10-15% av vår vanlige sesong. Men når 2020/2021 sesongen kun blir 5-6 kamper på høsten, og det er det – så begynner det å tære på for de som synes det er mest morsomt med kamper. Personlig frykter jeg at mange håndballspillere kommer i situasjonen der sesongen er «ødelagt», og da ser seg om etter noe annet å gjøre. Tilbakemeldingene fra lagene så langt er at det er mer frafall fra 12 år og opp enn det er blant de yngste. Alt i alt tror jeg nok at det meste med Corona gjør at det blir færre håndballspillere i Norge. Det er en oppriktig bekymring som vi deler med Norges Håndballforbund.

Det er ikke bare idretten som er hardt rammet av pandemien. Det er ingen hemmelighet at flere familier står i en økonomisk belastende periode. Ser dere en nedgang i betaling av kontigenter, også blant familier uten betalingsproblemer, grunnet smitteverntiltak som påvirker barne- og ungdomsidretten negativt?

-Vi har nok opplevd en økt pågang av folk som spør om denne ordningen. Samtidig tror vi at vi er gode til å informere om vår fritaksordning. For høsten 2020 hadde vi unormalt mange som betalte sent eller som vi har måttet purre opp, og til slutt gi fritak, så det er nok et «sign of the times». Vi holder jo til i en del av byen der man generelt sett har god betalingsevne. Da er det nok flere som synes det er vanskelig å be om fritaket. Samtidig har vi full anonymitet rundt avgiftsfritak. Ingen får vite hvem som ikke betaler. Og således kan alle våre medlemmer delta på helt like vilkår, noe som er utrolig viktig for oss.

Hva betyr støtten dere har fått fra Zuccarellostiftelsen for klubben? 

-Den betyr masse for oss som klubb fordi den gir oss muligheten til å hjelpe flere inn i idretten og hjelpe flere til å bli værende i idretten. Men mest av alt betyr det mye for de vi kan hjelpe. At de kan holde på med sin favorittidrett, selv om man har utfordringer på hjemmebane. Disse tidene er krevende for alle som sitter hjemme og har jobb – men de som ikke har jobb eller på annen måte er rammet av pandemien – de kan være mye dårligere stilt. Urettferdigheten har rammet blindt, og da er det fantastisk at Njård kan samarbeide med Zuccarellostiftelsen om å hindre at ringvirkningene går utover uskyldige barn.

Tusen takk, Andreas for at du tok deg tid til å ta en prat med oss! Vi ønsker dere lykke til videre.