Kampanje med Eiksenteret – nominér en idrettsklubb

Eiksenteret har vært en av de viktigste støttespillerne til Zuccarellostiftelsen siden 2019, og nå går organisasjonene sammen om en innsamling som skal styrke lokalmiljøene over hele landet der Eiksenteret har tilstedeværelse.

Idretts-Norge har i lenger tid lidd av konsekvensene av tidvis nedstenging. Sammen med Mats Zuccarello, tar Eiksenteret og Zuccarellostiftelsen grep for å sikre at idrettsklubber og foreninger over hele Norge kan tilby fysisk aktivitet og idrett for barn og unge i tiden fremover.

Zuccarellostiftelsen ble stiftet februar 2016 av Mats Zuccarello med formålet om å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at enda flere får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.  

Eiksenteret har vært en av de viktigste støttespillerne til Zuccarellostiftelsen siden 2019, og nå går organisasjonene sammen om en innsamling som skal styrke lokalmiljøene over hele landet der Eiksenteret har tilstedeværelse.

I forbindelse med våronna, vil Eiksenteret ha innsamlingskampanjer over hele landet, og nå ønsker Eiksenteret at lokalbefolkningen nominerer hvilken klubb eller forening som skal stikke av med den lokale potten.

I løpet av hele februar ønsker Eiksenteret tips til lokale klubber eller foreninger som bidrar til aktivitet, idrett og inkludering blant barn og unge. Nominer ditt favorittlag/forening her.

Etter vurderinger av nominerte klubber/foreninger, vil en jury bestående av Eikmaskin og Zuccarellostiftelsen avgjøre vinnerene, og deretter vil Eiksenteret sette i gang en storstilt innsamling i hver lokale butikk ila våronna; mars-juni hvorpå Mats Zuccarello vil kommunisere innsamlet beløp til de utvalgte klubbene.

“Er det et begrep vi alle har lært mer om som en konsekvens av pandemien, så er det samfunnskritiske yrker. Yrker vi rett og slett ikke klarer oss uten. Landbruk og jordbruk er kritiske yrker for å holde hjulene i gang i Norge, og nå går vi sammen for å bidra til aktivitetstilbud for barn og unge over hele landet.” sier Zuccarello

Kriterier og vilkår:

–    Idrettsklubben/foreningen som vinner, må i all hovedsak benytte vinnerbeløpet til å skape fysisk aktivitet og idrett for barn og unge (under 25 år) i tråd med Zuccarellostiftelsens formål.
–    Beløpet kan gjerne gå til transport ifm turneringer eller cuper, men kan ikke gå til å dekke reiser eller opphold utenfor Norge.
–    85% av beløpet innsamlet lokalt vil gå til vinnerklubben, og 15% vil gå til Zuccarellostiftelsens andre aktiviteter og ordinære søknadsrunder.
–    Vinnerbeløpet kan f.eks. gå til å dekke transport, utstyr, tapte treningskontingenter, oppstart av nye aktiviteter, e.l..

Tekst: Eikmaskin/Zuccarellostiftelsen | Foto: Robby MacBeath