ÅRETS FORBILDE – IDRETTSGALLAEN 2021

Zuccarellostiftelsen er stolte av at stiftelsens grunnlegger, Mats Zuccarello, i kveld ble kåret til Årets Forbilde på Idrettsgallaen 2021.

  • Gjennom hele Mats sin idrettskarriere har han vært opptatt av å gi tilbake til samfunnet. Mats har hatt et stort hjerte for barn både i Norge og i land hvor ressursene er små. Dette engasjementet har vært en rød tråd gjennom alle årene som profesjonell idrettsutøver og i 2016 tok Mats det store steget og la grunnlaget for sin egen stiftelse – Zuccarellostiftelsen.
  • Gjennom stiftelsen har Mats valgt å sette søkelys på barn og unge i Norge, og de stadig økende kostnader ved å delta i idrett og aktivitet. Visjonen til stiftelsen er at INGEN BARN SKAL BLI STÅENDE PÅ SIDELINJEN.
  • Til tross for at Mats har en ekstrem aktivitetskalender i sin NHL-karriere, er han vært svært delaktig i stiftelsens virke fra sin base i USA. I tillegg benytter han mye av sin begrensede fritid til å besøke prosjektene og er selv vertskap for stiftelsens inntektsbringende arrangementer hvert år.
  • Sammen med Bjarte Myrhol, tok Mats initiativet til en innsamlingskampanje våren 2020 kalt «COMEBACK». Her ble det totalt samlet inn 1.5MNOK til å skape idrettsglede for barn som av ulike grunner faller utenfor idretten, med et spesielt fokus på konsekvensene av Covid 19-pandemien.
  • Det har vært et utfordrende år for alle, og hvis 2020 har vist oss noe er det viktigheten av breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn og unge. Å delta på et lag eller å være del av en klubb bygger samhold, vennskap, identitet og selvfølelse. Zuccarellostiftelsen har bygget opp en plattform hvor klubber og foreldre over hele landet kan søke om midler til å dekke treningsavgifter, -kontingenter, -utstyr m.m.
  • Gjennom stiftelsens fire års levetid har et tresifret antall lokale prosjekter mottatt støtte fra Zuccarellostiftelsen; både klubber og lag, men også enkeltindivider: foreldre som har utfordringer med å betale det det koster å ha barna i regelmessig idrettsdeltakelse kan motta stipender fra Zuccarellostiftelsen.

Tusen takk, Mats, for at du bidrar til å gjøre livet bedre for barn og unge!