Mats Zuccarello: Årets Forbilde på Idrettsgallaen 2021

Vi er stolte av at vår grunnlegger, Mats Zuccarello, ble kåret til Årets Forbilde på Idrettsgallaen 2021. Mats har alltid vært engasjert i å gi tilbake til samfunnet, spesielt til barn både i Norge og i land med begrensede ressurser. I 2016 etablerte han Zuccarellostiftelsen med en klar visjon: Ingen barn skal stå på sidelinjen når det gjelder idrett.

Selv med en travl NHL-karriere har Mats vært sterkt involvert i stiftelsens arbeid, til tross for at han bor i USA. Han bruker mye av sin begrensede fritid på å besøke prosjektene og være vert for stiftelsens inntektsgivende arrangementer hvert år. Sammen med Bjarte Myrhol initierte Mats innsamlingskampanjen «COMEBACK» våren 2020, som samlet inn 1.5 millioner kroner for å støtte barn påvirket av Covid-19-pandemien.

2020 har vist oss viktigheten av breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn og unge. Å delta i et lag eller en klubb gir samhold, vennskap, identitet og selvtillit. Zuccarellostiftelsen gir økonomisk støtte til klubber, lag og familier over hele landet for å fremme deltakelse i idrett og aktiviteter.

Siden starten for fire år siden har Zuccarellostiftelsen støttet utallige lokale prosjekter, inkludert klubber, lag og enkeltpersoner som foreldre som strever med å dekke kostnadene for barnas idrettsaktiviteter. Takk til Mats for hans engasjement og bidrag til å gjøre livet bedre for barn og unge. Gratulerer med tittelen Årets Forbilde 2021 på Idrettsgallaen 2021!