2020 har vært tungt for mange, men kanskje ekstra tungt for Gjerdrum IL.

Gjerdrum Idrettslag er et fleridrettslag med ni undergrupper, hvorav fotballen er den største med ca. 500 medlemmer. De har lag i alle aldre fra 6 år og opp til senior, og i begge kjønn. De er kjent for å være gode på spillerutvikling, og har tett samarbeid med bl.a. Ull/Kisa og Lillestrøm.

Gjerdrum Idrettslag mottok støtte fra Zuccarellostiftelsen i runde 2 av COMEBACK, og Julie har tatt en prat med Rune Kraft Johnsen i Gjerdrum IL, som har en sterk historie å fortelle.  

-Det siste året har vært veldig annerledes for de aller fleste, og for GIL Fotball er det intet unntak. Pga pandemien var det brått mange av de faste inntektene som ble borte, men faste utgifter som forsikringer etc. ble dessverre ikke borte. Økonomisk måtte vi være kreative for å finne nye inntektskilder, og det fungerte. Alt fra virtuelle kamper hvor folk kjøpte billetter og vafler, til salg av antibac. 

-Når man så trodde at ting bare kunne bli bedre, så inntraff altså naturkatastrofen i vår lille bygd 30. desember. Et leirskred som dessverre tok 10 menneskeliv, mangfoldige folk ble evakuert og mange er stadig vekk evakuert og vil aldri kunne flytte hjem til sine hus. Gjerdrum er ikke større enn at alle blir berørt av dette ved at man kjenner noen som er omkommet, noen etterlatte eller noen som har mistet hus og hjem. Gjerdrum har i mange år vært kjent som dugnadsbygd nr. 1 i Norge. Samholdet etter leirskredet viste dette til det fulle. 

Ja, det var en forferdelig hendelse som også påvirket hele det norske folk, og da vi mottok deres søknad, var det ingen tvil om at Zuccarellostiftelsen også ønsket å bidra.

– Støtten betyr veldig mye for GIL Fotball, og ikke minst spillerne som nå har fått utstyret sitt. De sender for øvrig sine dypeste hilsninger og takker så mye. Dette er altså spillere som har bodd i hus som enten har gått med i leirskredet, evt. står såpass nære skredet at man ikke får gå inn å hente noe. Nå har de fått akkurat det samme treningsutstyret som de hadde, og det har betydd voldsomt mye for disse.

På mer generell basis, hvordan har pandemien påvirket dere, og har dere kunnet bruke situasjonen til noe positivt?

– Som sagt har det vært tøft økonomisk, og selvfølgelig vrient sportslig da barn/unge ikke fikk spille kamper før i august mens alt av seniorfotball ble avlyst i 2020. Vi har heldigvis veldig mange motiverte og flinke trenere i klubben som har holdt trykket oppe på treninger med morsomme og variable økter. Utrolig nok hadde vi faktisk flere spillere ved utgangen av 2020, sammenliknet med starten av året. Ikke mange, men spesielt blant jentene fikk vi tilbake mange under sesongen som var. Vi opplever i hvert fall å ha lykkes med å skape trygge og morsomme hverdager for barn og unge i en forholdsvis mørk hverdag fylt med pandemi, mye hjemmeskole og et leirskred.

Tusen takk til Rune som tok tid til denne praten. Vi ønsker dere alle i Gjerdrum Idrettslag masse lykke til videre.