Gjerdrum IL: 2020 – et år fylt av tunge utfordringer

Gjerdrum Idrettslag: En fleridrettsklubb med ni undergrupper, der fotball er den største med omtrent 500 medlemmer. De har lag i alle aldre, fra 6 år til senior, og begge kjønn er representert. De er kjent for sin sterke fokus på spillerutvikling og har et tett samarbeid med Ull/Kisa og Lillestrøm.

Gjerdrum Idrettslag mottok støtte fra Zuccarellostiftelsen i runde 2 av COMEBACK-programmet, og vi har hatt gleden av å intervjue Rune Kraft Johnsen fra Gjerdrum IL, som har en inspirerende historie å dele.

«Det siste året har vært utfordrende for oss alle, inkludert GIL Fotball. Pandemien førte til tap av faste inntekter, mens faste utgifter som forsikringer fortsatte å påløpe. Vi måtte tenke kreativt for å finne nye inntektskilder, og det har vært en suksess. Dette inkluderer alt fra virtuelle kamper hvor folk kjøpte billetter til salg av antibac.»

«Nettopp da vi trodde at ting skulle bli bedre, rammet naturkatastrofen vår lille bygd den 30. desember. Et leirskred tok tragisk nok 10 menneskeliv, mange ble evakuert, og noen vil aldri kunne vende tilbake til hjemmene sine. Gjerdrum har alltid vært kjent som ‘dugnadsbygd nr. 1’ i Norge, og samholdet etter leirskredet bekreftet dette.»

Ja, det var en forferdelig hendelse som også påvirket hele det norske folk, og da vi mottok deres søknad, var det ingen tvil om at Zuccarellostiftelsen også ønsket å bidra.

«Zuccarellostiftelsens støtte betyr enormt mye for GIL Fotball, spesielt for spillerne som nå har fått nytt utstyr. Dette er spillere som har opplevd store tap, men nå har de fått det samme treningsutstyret som før, noe som har hatt en betydelig positiv innvirkning på dem.»

På mer generell basis, hvordan har pandemien påvirket dere, og har dere kunnet bruke situasjonen til noe positivt?

«På et mer generelt nivå har pandemien påvirket oss både økonomisk og sportslig. Heldigvis har vi dedikerte trenere som har holdt motivasjonen oppe ved å tilby varierte og morsomme treninger. Overraskende nok økte antallet spillere ved slutten av 2020, spesielt blant jentene. Vi har lykkes med å skape trygge og morsomme hverdager for barn og unge, til tross for pandemien, hjemmeskole og leirskredet.»

Vi takker Rune for å ta seg tid til dette intervjuet og ønsker alle i Gjerdrum Idrettslag lykke til videre.