“Hele min oppvekst var fylt med glede, trening og idrett. Jeg hadde foreldre som kunne bidra, både med tid og økonomi til kjøp av utstyr, treningsavgifter og alt mulig annet. Jeg hadde dyktige og dedikerte trenere som på sin fritid var med å utvikle mitt talent. Og som lærte meg hva det vil si å være en del av et lag. Jeg var heldig.

Alle barn og unge i Norge burde ha de samme mulighetene som jeg hadde i min oppvekst. Men sånn er det dessverre ikke. Det er ikke alle som vokser opp med de samme ressursene rundt seg som jeg hadde. Alle barn og unge bør selv få velge den sporten de vil drive med, utvikle seg, oppleve mestring og samhold med andre. Det vil jeg gjerne bidra til, så flere kan få den samme starten som jeg fikk.

Derfor har jeg startet Zuccarellostiftelsen. Vårt ambisjon er ganske enkel. Vi vil hjelpe barn og unge i Norge så de kan få anledning til å drive med den idretten de brenner for. Kan jeg bruke mitt navn og nettverk til å hjelpe flere inn i idretten, eller opprettholde lokale tilbud som sliter, vil det bety like mye som en Stanely Cup seier! Ingen barn og unge skal behøve å bli stående igjen på sidelinjen. Idrett og aktivitet skal være for alle!