Våre mål og støtteordninger

Zuccarellostiftelsen arbeider for å fjerne de barrierer som hindrer barn og unge i Norge i å utfolde seg gjennom fysisk aktivitet og idrett. I dag møter mange på betydelige barrierer, og får ikke oppleve gleden og utviklingen som idrett og fysisk aktivitet har gitt til så mange av oss.

Vi ønsker derfor å bidra til å utjevne forskjellene, slik at flere barn og unge i Norge får være med å delta.

Alle barn og unge i Norge, uavhengig av om de er født her eller ikke, bør ha de samme mulighetene til å velge.

GI STØTTE

I Norge ser vi ofte to hovedkategorier av barrierer:

Økonomiske kostnader.

De økonomiske kostnadene ved å delta i idrett og aktivitet er i mange tilfeller blitt så høye at flere dessverre blir stående utenfor. Dette er gjerne kostnader til transport, kjøp av nødvendig utstyr og deltakeravgifter.

I Zuccarellostiftelsen ønsker vi å bidra til at slike kostnader ikke skal forhindre barn og unge fra å få drive med den idretten de elsker. Vi har derfor etablert KEEP ME PLAYING FONDET

Tilgang og kunnskap.

Barn og unge i Norge kan velge mellom mange ulike idretter. Variasjonene og valgmulighetene er et fantastisk gode for dem det gjelder. Men hva hvis barna ønsker å drive med en idrett hvor det ikke eksisterer noe tilbud der de bor? Og hva med de barna som kommer til Norge og som møter særlige barrierer andre barn ikke opplever på samme måte?

I Zuccarellostiftelsen vil vi hjelpe barn og unge til å kunne delta i nye idretter og aktiviteter. Vi vil støtte barn som vil prøve en ny idrett, klubber som ønsker å åpne opp for nye tilbud eller andre initiativtakere som vil starte opp noe fra grasrota. Vi har derfor etablert ACCESS NEW SPORTS FONDET