Vårt mål:

Norge er et flott land å vokse opp i, men det er også et dyrt land. På grunn av kostnadsbarrierer er det flere barn og unge som dessverre ikke får mulighet til å fortsette med en aktivitet eller en idrett som kanskje har gitt dem stor glede.

Zuccarellostiftelsen vil bidra til at kostnadsbarrierer ikke gjør at barn og unge blir stående på sidelinjen, mot sin vilje. Zuccarellostiftelsen ønsker å bidra til å holde barn og unge i aktivitet, uavhengig av hvor de bor og hvilke forhold de vokser opp i.

Zuccarellostiftelsen har derfor etablert KEEP ME PLAYING FONDET for å bidra til at alle barn og unge i Norge fortsatt skal få oppleve den gleden aktivitet og idrett gir.

Hva vi gir støtte til:

Enkeltindivider:

Vi vil gi stipend til enkeltpersoner som ønsker å fortsette med fysisk aktivitet og idrett, men som ikke kan gjøre det på grunn av kostnadsbarrierer.

Slike stipender, kalt Personstipend, tildeles i tre hovedkategorier:

  • Stipend til å dekke deltakeravgifter og egenandeler
  • Stipend til innkjøp av nødvendig utstyr
  • Stipend til å dekke transportkostnader

Idrettslag/klubber:

Vi vil gi stipend til idrettslag/klubber, kalt Klubbstipend. Disse stipendene er tiltenkt søkere som allerede har etablert et tilbud til barn og unge i Norge, men som av ulike økonomiske grunner ikke makter å opprettholde tilbudet. Klubbstipendene tildeles i fire hovedkategorier:

  • Stipend til å dekke kostnader for å opprettholde eller øke antallet deltakere, f.eks økonomisk støtte til trenere, aktivisering av frivillige mm.
  • Stipend til å dekke kostnader i forbindelse med rehabilitering av idrettsfasiliteter
  • Stipend til å dekke utgifter til innkjøp av nytt utstyr til barn og unge som ikke selv kan bekoste dette.
  • Stipend til å dekke transportkostnader