Vårt mål:

Norge er en stolt idrettsnasjon med en fantastisk idrettshistorie, og med titusener av trenere, frivillige, foreldre og organisasjoner som daglig sørger for at våre barn og unge gis mulighet til å delta i idrettslig aktivitet.

Samtidig er det barn som av ulike grunner blir stående utenfor.

Zuccarellostiftelsen har etablert ACCESS NEW SPORTS FONDET.

Målet med fondet er å hjelpe barn og unge med å finne en ny aktivitet å delta i, og å bidra til at det opprettes nye tilbud til barn og unge i områder med få valgmuligheter.

Uten å ekskludere andre barn ønsker vi å fokusere på bidrag til barn og unge som er nye i Norge, og vil stimulere til at disse barna – blant annet gjennom idrettslig aktivitet – blir en naturlig del av lokalmiljøet. Organisert aktivitet, trening og idrett er er en sentral del av en slik integrering.

Hva vi gir støtte til:

Enkeltindivider:

Vi vil gi  tilskudd til enkeltpersoner som vil prøve en ny aktivitet eller idrett, men som av ulike årsaker ikke har denne muligheten. Disse tilskuddene, kalt Persontilskudd, tildeles i tre hovedkategorier:

  • Tilskudd til å dekke deltakeravgifter og egenandeler
  • Tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr
  • Tilskudd til å dekke transportutgifter

Oppstartsprosjekter:

Vi vil gi tilskudd til individer, grupper eller idrettslag/klubber som ønsker å etablere et nytt idrettslig tilbud i sitt lokalmiljø. Disse tilskuddene,  kalt Oppstartstilskudd, tildeles i to hovedkategorerier;

  • Tilskudd til oppstart av tilbudet
  • Tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr

Idrettslag/klubber:

Vi vil gi tilskudd til idrettslag/klubber, kalt Klubbtilskudd. Tilskuddet er forbeholdt idrettslag/klubber som vil gjøre mer for å aktivisere barn og unge i nærmiljøet ved å tilby nye aktiviteter og idretter, eller integrere nyinnflyttede barn i lokalmiljøet. Tilskuddet tildeles i fire hovedkategorier:

  • Tilskudd til oppstart av tilbudet, f.eks. økonomisk støtte til trenere, aktivisering av frivillige mm.
  • Tilskudd (ikke hovedfinansiering) til bygging av nye fasiliteter
  • Tilskudd til innkjøp av utstyr til de barn og unge som skal starte med de nye aktivitetene
  • Tilskudd transportkostnader
  • Tilskudd til å dekke kostnader ved å informere om (nye) tilbud til potensielle deltakere, med et særlig fokus på barn og unge som er nye i Norge